ProRail presenteert jaarverslag, punctualiteit in 2018 gestegen

Spoorbeheerder ProRail heeft woensdag het jaarverslag gepresenteerd. Hierin maken ze duidelijk dat het aantal grote storingen in 2018 met tien procent is afgenomen. Ook reden er dat jaar 91,4 procent meer treinen op tijd naast 90,5 procent in het jaar daarvoor. Ook heeft de spoorbeheerder aangekondigd dat ze de komende tien jaar 3,5 miljard euro willen steken in bestaande stations, maar ook in tientallen nieuwe stations.

ProRail-topman Pier Eringa kijkt met trots op de punctualiteit van het afgelopen jaar terug.: "Nog nooit eerder reden de treinen in Nederland zo vaak op tijd. Een prestatie waar we wereldwijd hoge ogen mee gooien. Nederland behoort daarmee tot de top van de mondiale spoorwereld."

Punctualiteit

Naast dat er in 2018 meer treinen op tijd reden lag de punctualiteit op de regionale spoorlijnen nog een stuk hoger, en reed daar 94,6% van alle treinen op tijd, wat in 2017 nog op 93,9% lag. Bovendien kwam 92,6% van de reizigers op tijd op de plaats van bestemming aan. Dat ligt 1% hoger dan het voorgaande jaar. Ook de norm op de HSL werd gehaald, hier kwam 82,7 procent van de reizigers op tijd, waarbij het ministerie een norm hanteert van minimaal 82,5 procent.

Overwegen

Het spoor in Nederland wordt steeds drukker en daarom richt ProRail zich ook op de veiligheid van overwegen. Hoewel ze het liefste zien dat de overwegen verdwijnen, blijven ze zich richten op de aanpassing of verwijdering ervan. Onbeveiligde overwegen (ook Niet Actief Beveiligde Overwegen; NABO's genoemd) worden door de spoorbeheerder indien het mogelijk is zo snel mogelijk verwijderd. Ook worden bestaande bewaakte overwegen indien het mogelijk is vervangen in een onderdoorgang of een overbrugging. Hiermee wil ProRail het aantal ongevallen afnemen.

Vorig jaar vonden er 32 aanrijdingen op overwegen plaats waarvan veertien met dodelijke afloop. Om dat aantal omlaag te brengen deelt ProRail boetes uit aan overtreders die op een gevaarlijke wijze het spoor oversteken. Zo schreef ProRail afgelopen jaar bijna 3.000 boetes uit voor gevaarlijk gedrag op en rond overwegen. Afgelopen jaar ProRail heeft een aantal NABO's afgesloten met betonblokken of laten verwijderen, waaronder bij het Gelderse Lunteren.

Het artikel gaat onder de foto verder

Foto: Treinenweb
De punctualiteit op het spoor is gestegen, en het aantal ongelukken op overwegen is de afgelopen jaren gedaald, meldt ProRail in hun jaarverslag. (Foto: Treinenweb)

 

Verstoringen

Het afgelopen jaar stonden treinen minder vaak stil vanwege een storing aan de infrastructuur, in het voorgaande jaar lag dit aantal tien procent hoger. De spoorbeheerder heeft de afgelopen ajren maatregelen genomen om de verstoringen terug te dringen en de overlast voor reizigers te verminderen. Met speciale tracé-teams die op bepaalde delen van het spoorwegnet werken, en met nieuwe technieken en innovaties en een verbeterde samenwerking met andere partijen is het aantal keren dat er overlast plaatsvond afgenomen.

De honderd grootste incidenten werden met name veroorzaakt door externe factoren, waarbij aanrijdingen met wegverkeer, personen of dieren, stroomstoringen bij stroonleveranciers, omgevallen bomen op het spoor of een aangepaste dienstregeling van een vervoerder, een oorzaak speelden. ProRail benoemt deze storingen in het jaarverslag als 'derden-storingen'. Daarnaast vonden er ook diverse technische incidenten plaats, zoals wisselstoringen, seinstoringen of haperingen aan de spanningslevering van de infrastructuur. het aantal van deze 'infra-storingen' zou volgens het jaarverslag in een dalende lijn liggen, een vermindering van 20% in de afgelopen vijf jaar.

Innovaties

Het afgelopen jaar heeft ProRail diverse werkzaamheden uitgevoerd en daarbij het spoor geïnnoveerd. Zo rijdt er sinds 2018 een tien-minuten-trein tussen Amsterdam en Eindhoven. Ook de komende jaren zal deze hogere frequentie worden toegepast op andere spoorlijnen, waaronder tussen Schiphol en Nijmegen (vanaf 2021) en tussen Breda en Eindhoven (vanaf eind 2024).

Ook zijn er een aantal stations is ingrijpend vernieuwd, waaronder Assen en Eindhoven. In Eemshaven hebben we een nieuw station gerealiseerd, waarbij het station van Roodeschool is verhuisd, en is station Lansingerland-Zoetermeer in dienst gekomen, welke in 2019 voltooid zal worden en als OV-knooppunt zal dienen. Ook is de sporenuitbreiding tussen Utrecht Terwijde en Utrecht Centraal afgerond, waarbij er als hoogtepunt een nieuwe spoorbrug tussen twee bestaanden bruggen op uiterst precieze wijze is ingepast.

Daarnaast zorgt ProRail ook voor ecoducten om natuurgebieden aan weerszijden van het spoor met elkaar te verbinden. Zo hebben ze afgelopen jaar tussen Haarlen en Zandvoort een nieuwe natuurbrug gerealiseerd, waarbij er ook dit jaar voorbereidingen plaatsvinden voor twee nieuwe ecologische bruggen bij de Asselsche Heide tussen Amersfoort - Apeldoorn, en 'De Mortelen' tussen Boxtel-Eindhoven.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb