Disclaimer

Disclaimer
Treinenweb.nl is een onderdeel van Clayweb.nl. Onderstaande bepalingen van Treinenweb.nl refereren daarom naar zowel Treinenweb.nl als Clayweb.nl.

De website Treinenweb.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Treinenweb.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

Treinenweb.nl bevat links naar externe websites. Treinenweb.nl is hier niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over de content van deze websites.

Niets van deze site met uitzondering van de RSS-feeds mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Treinenweb.nl.

Op alle content van de site (tenzij anders aangegeven) berust het auteursrecht op Treinenweb.nl. Mocht er desondanks inbreuk plaatsvinden op intellectueel materiaal, dan hanteren we hiervoor een Notice & Takedown (NTD) policy. Hierin zullen we het materiaal, na indien deze bevestigd is als 'inbreuk op eigendomsrecht, deze verwijderen binnen 48 uur.

Bezoekers analyze
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").  Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.