Steeds meer steun voor nieuwe 'Lely-lijn'

De steun voor de 'Lely-lijn', een snellere verbinding tussen Groningen en Lelystad, lijkt steeds groter te worden nu ook de gemeente Noordoostpolder een lobby wil opzetten in Den Haag. Vorige week werd al bekend dat een meerderheid in de Provinciale Staten van Flevoland wel belang ziet in deze verbinding.

De provincies Groningen en Friesland hebben terughoudend gereageerd op het voorstel. Zij zien liever meer in verbetering van het bestaande spoor, omdat dat meer haalbaar zou zijn. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer geeft aan de plannen nu niet te ondersteunen. 'Pas als de experimenten met versnellen van het huidige spoor spaak lopen, gaan we ons sterk maken.'

Ook de NS houdt zich liever vast aan de huidige plannen voor het versnellen van verbindingen in het Noorden. Daaronder vallen de eerder gemaakte plannen voor een snellere trein die uiteindelijk een half uur tijdwinst kunnen opleveren tussen Groningen en Den Haag, en snellere stoptreinen tussen Groningen en Zwolle welke later in dit jaar zullen gaan rijden.

Tijdswinst

De Lely-lijn moet van Groningen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord naar Lelystad rijden en tijdens de rit 200 tot 250 kilometer per uur halen. Zo zou op het traject Groningen - Amsterdam een uur tijdswinst gehaald kunnen worden. Naar Den Haag zou er zelfs een tijdswinst van 1 uur en een kwartier kunnen zijn als er sneller gereden zal worden over het minder langere traject als nu die via Zwolle loopt. Als de plannen van de NS worden aangehouden om via Zwolle te rijden, maar met een het overslaan van diverse tussengelegen stations, dan kan er een tijdswinst van 30 minuten worden gehaald tussen Groningen en Den Haag. Eerder dit jaar vond er al een nachtelijke proefrit plaats.

Verschil Zuiderzeelijn en Lelylijn

Het traject van de Lely-lijn lijkt op de Zuiderzeelijn, welke in 2007 werd afgeschoten door de minister van Verkeer en Waterstaat, omdat de investering te weinig bijdrage zou leveren aan de economische verbetering van het noorden van het land.

De nieuwe spoorlijn moet de trein juist meer aansluiten op de nieuwe verbindingen in de Randstad. Het project zou op zijn hoogst zo'n 3 à 4 miljard euro kosten, en moet vooral de A7, de snelweg die de Randstad verbindt met het Noorden, gaan ontlasten.

Foto: NS
Foto: NS