Roep om alternatieve Zuiderzeelijn wordt luider

Er moet vanuit Groningen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord een directe spoorlijn met Lelystad komen. De Werkgroep Spoor in Friesland pleit daar al langer voor. In De Telegraaf pleiten ook enkele lokale politici voor een alternatief voor de Zuiderzeelijn. ProRail zegt tegen de krant positief tegenover dergelijke ambities te staan.

De intercity via bestaand spoor versnellen, levert niet genoeg tijdwinst op. Dat vindt bijvoorbeeld Menno van der Veen, voorzitter van de werkgroep Spoor in Friesland. Hij pleit voor een alternatieve Zuiderzeelijn, door de vereniging NoordLink genoemd (niet te verwarren met het oude NS-plan). "Een snelle intercity kan via de NoordLink met 200 kilometer per uur vanuit Groningen/Leeuwarden met enkel een stop in Lelystad binnen één uur naar Amsterdam rijden", zegt hij.

Woningnood

Wethouder Robert Bakker van Smallingerland (Drachten) en D66-raadslid Wim van Wegen van Noordoostpolder komen vandaag met een soortgelijk plan, alleen noemen de twee de spoorlijn "Lely-lijn". Ook van de Lely-lijn is het de gedachte om de reis een uur te versnellen. "Dan wordt het OV voor forensen wel erg aantrekkelijk en los je tegelijk de woningnood deels op" stellen de twee in de Telegraaf.

Symposium

Op 1 maart wordt in Emmeloord volgens Van Wegen een symposium over de Lelylijn gehouden om de concrete plannen over deze noordwestlink onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek. "Kamerleden zijn uitgenodigd voor de aftrap. Het initiatief krijgt van alle kanten draagvlak. Nu moeten we de provincies en het kabinet meekrijgen."

Onlasten Zwolle

De plannen moeten er voor zorgen dat de twee drukke snelwegen in Noord-Nederland, de A6 en de A7, ontlast worden. Ook zou het spoorknooppunt Zwolle door de nieuwe spoorlijn ontlast moeten worden. Grote plaatsen als Drachten en Emmeloord hebben het tot nu toe altijd zonder spoorlijn moeten doen. Plannen als NoordLink en de Lelylijn brengen daar verandering in. Toch is de vraag of er een spoorlijn gaat komen, aangezien ruim tien jaar geleden er een streep door de Zuiderzeelijn-plannen werd gehaald.

Magneettrein

Want tot 2005 leek er daadwerkelijk een spoorverbinding Groningen - Heerenveen - Amsterdam te komen. Het zou gaan om een verbinding in de vorm van een magneettrein. Het kabinet had er al geld voor gereserveerd. Dat bleek echter te weinig, en door tegenvallers bij andere grote infrastructuurprojecten was bovendien de angst dat de kosten verder zouden gaan oplopen. In 2006 schrapte het kabinet de plannen voor de Zuiderzeelijn. Een jaar later was dat besluit definitief.

Niet verstandig

Dat de discussie nu weer speelt, vindt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee (TU Delft) niet verbazend. “Deze is in zekere zin een ontbrekende schakel in het Nederlandse spoorwegnet. Dat geldt ook voor de Afsluitdijk. Maar het dichten ervan is niet verstandig’’ vertelde de hoogleraar vorig jaar al aan het Dagblad van het Noorden. Van Wee wijst op twee kosten-batenanalyses aan waaruit zou blijken dat de verbinding ‘onrendabel is voor de BV Nederland’. Dat gold zowel voor een gewone trein, een hsl, een magneetzweeftrein als voor de superbus van wijlen Wubbo Ockels. “De kosten waren minstens drie keer zo hoog als de baten."

Foto: NS
Foto: NS

Bron: Treinreiziger