Terugblik op Achter de Hoven

Het is inmiddels al weer enkele weken geleden dat station Achter de Hoven, bij Leeuwarden gesloten is. Vervoerder Arriva, die er gebruik van maakte, wou graag van het weinig bezochte bezocht station af.

Uiteraard is het ook na enkele weken nog een mooi moment om er een terugblik op te geven. Het station uit bestaat nog steeds, er stopt echter op beide perrons geen trein meer, en het is inmiddels afgesloten met hekken. Medio 2019 zullen de perrons ook worden verwijderd. Tijdens één van de laatste weken dat het station nog geopend was, hebben we er een bezoek aan gebracht. Opmerkelijk is dat het station behoorlijk anoniem door het leven ging omdat er geen bord met de stationsnaam aanwezig was. De enige herkenning van de stationsnaam is te vinden op het scherm van de in- en uitcheckzuil. Ook kent het station geen kaartautomaat.

Het perron in de richting van Groningen.

Perron richting Leeuwarden

Na een kleine tien minuten fietsen met de gehuurde OV-fiets kwamen we bij het eerste perron aan gelegen aan de Spoorstraat welke haaks aan de Pieter Stuyvesantweg ligt. Dit is het perron waar één keer per dag de trein vanuit Groningen aankwam. Het enige wat dit perron bood was een nieuw type incheckpaal van Arriva, een -al tijden buiten dienst gestelde - stempelautomaat en een oud informatiebord welke vermoedelijk een routelint zou hebben vertoond. Een dienstregeling is hier niet aanwezig omdat de vervoerder het vermoedelijk toch niet nodig achtte voor een enkele trein per werkdag naar Leeuwarden die er maar ongeveer twee minuten over zou doen. Deze trein vertrok elke doordeweekse ochtend om 8:07 met een haltering van vaak tiental seconden.

Perron richting Groningen

Het tweede perron ligt aan De Merodestraat, aan de andere kant van het spoor en aan de andere kant van de overweg. Het is vanaf het andere perron ongeveer twee minuten lopen. Deze ligt in de bajonetligging. Dit houdt in dat de aankomende treinen altijd op het verst gelegen perron zullen stoppen, zodat ze de overweg niet onnodig zullen hinderen bij het vertrek vanuit het station. Dit perron ligt bij de zuivelfabriek van Friesland Campina en kent een paar kleine stenen abri's de de reiziger enigzins droog kunnen houden bij en regenbui, een in- en uitcheckpaal, een strippenautomaat zonder werkend stempelmegchisme, en een bekend geel bord met de dienstregeling voor de twee treinen naar Groningen. De twee Arriva-treinen vertrokken hier enkel in de middag, en wel om 15:52 en 16:52.

Wijzelf waren getuige van de aankomst en het vertrek van beide treinen, en we zagen dat er het eerste uur niemand in of uitstapte, en het uur daarna maar drie personen. Hiermee is duidelijk dat het station niet rendabel zal zijn. In de ochtend waren we overigens niet aanwezig op het andere perron, maar we gaan er sterk vanuit dat het aantal in- en uitstappers op één hand te tellen is.

Sluiting Achter de Hoven

De sluiting van het station was al lang besproken.Toen voor Arriva (die toen nog onder de naam Noordned reed) de NS het traject tussen Leeuwarden en Groningen nog exploiteerde wilden zij al van de kleine halte af, maar door veel protesten van bedrijven uit de buurt is hiervan afgezien. Ook  het voormalige NoordNed en Arriva lieten de er in de spits de treinen laten stoppen.

Al in 2013 gingen de Provinciale Staten akkoord met de sluiting van het station, maar toen werd er nog geen deadline aan vastgesteld. Eind 2014 gaf spoorbeheerder ProRail aan namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het station te willen sluiten om extra capacteit vrij te maken voor een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen. Voor Arriva was het station ook niet rendabel.

Uiteindelijk werd er in mei 2018 bekend dat het station per 3 september definitief zou sluiten. De laatste trein reed er op vrijdag 31 augustus omdat er alleen op werkdagen een trein stopt. Het perron is inmiddels door ProRail met hekken afgesloten, waarna het in juli 2019 definitief verwijderd zal worden.

Video

Bekijk ook onze videoreportage die we over dit station hebben gemaakt. Tijdens deze reportage stapte er niemand in of uit toen de trein in de richting van Groningen zijn middag-stop maakte.