Bedenker van OV-fiets krijgt koninklijke onderscheiding

De OV-fiets van de NS (Foto: Maurits Vink)
De OV-fiets van de NS (Foto: Maurits Vink)

Ronald Haverman, de bedenker van de OV-fiets, is maandag voorzien van een koninklijke onderscheiding. Het lintje heeft hij van de gemeente Leiden ontvangen voor het realiseren van de OV-fiets. Het gebruik van de deelfiets van de NS is al jaren lang sterk stijgend te noemen.

Haverman heeft de OV-fiets in 2000 bedacht. Hij ervaarde problemen met het huren van een fiets op het station, en was van mening dat er een alternatief moest komen waar de hele samenleving beter van moest worden. Uiteindelijk heeft hij nog in hetzelfde jaar, samen met de Fietsersbond zijn plan voor het opzetten van een deel-fiets tegenover de Tweede Kamer gepresenteerd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat keek positief naar het idee en verleende vijf miljoen gulden (2,25 miljoen euro) subsidie om met het project te starten. Het project bleek een succes, want in 2004 waren er al 70 locaties waar in totaal 800 fietsen stonden. In 2008 waren er zelfs 182 OV-fietsenstallingen en tussen de 3.000 en 4.500 fietsen eenvoudig te huur waren. 

In 2008 nam de NS de Stichting OV-Fiets van Haverman over waarna het vervoersbedrijf de expoitatie van de succesvolle deelfiets zelf op zich nam. Het maakte succes waarna de NS record na record boekte en tot in 2019 de cijfers zag stijgen. Vanwege de coronapandemie maakte het aantal ritten een sterke daling naar 3 miljoen ritten, wat gelijk staat met in 2017, maar de NS blijft de deelfiets verder ontwikkelen. Momenteel voorziet het vervoersbedrijf de fietsen van een intelligent slot wat te open is met de OV-chipkaart.