Vakbonden akkoord met nieuwe NS-cao

Vanaf juni zullen zullen er door tekort aan conducteurs minder treinen rijden. (Foto: NS)
Vanaf juni zullen zullen er door tekort aan conducteurs minder treinen rijden. (Foto: NS)

De spoorwegvakbonden FNV, VVMC, CNV en VHS zijn woensdag akkoord gegaan akkoord met het eindbod van NS voor een nieuwe cao. Met het instemmen is de nieuwe cao voor de werknemers afgerond.

In de nieuwe cao, die met terugwerkende kracht ingaat, staat onder andere een loonstijging van in totaal 4%, een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 en een betere regeling om eerder met pensioen te gaan. De vernieuwde arbeidsregeling loopt tot 1 juli 2022.

Per 1 april 2020 worden de lonen met terugwerkende kracht met 1,2% verhoogd, per 1 april 2021 met 1,6% en per 1 januari 2022 met 1,2%. Gemiddeld is dat 1,8% per jaar. De verwachte inflatie is 1,4%. Dit betekent dat de loonstijging hier per jaar gemiddeld 0,4% boven zit.

Daarnaast ontvangen medewerkers die op 1 januari 2021 in dienst waren, in april 2021 een eenmalige vergoeding van € 200 netto in verhouding tot het werktijdpercentage.

Pensioensregeling

De regeling om eerder met pensioen te gaan wordt verbeterd. Hierdoor kunnen collega’s tot drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze collega’s krijgen eenmalig een uitkering van € 22.164 bruto per medewerker als ze een tot drie jaar eerder stoppen met werken. Als een medewerker binnen één jaar voor AOW met pensioen gaat, krijg je diegene een deel van dit bedrag.

Vernieuwde voorwaarden

Ook zet de NS in op het begeleiden van mensen van werk naar werk binnen NS. Daarom is een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 geboden voor alle medewerkers met een vast contract.

Daarnaast wordt het Sociaal Plan verlengd tot 1 januari 2025 wat diverse verbeteringen voor werknemers oplevert. Zo is er een plaatsmakersregeling waarmee medewerkers waarvan hun baan verdwijnt dat ze minimaal twee passende functies binnen NS aangeboden. Gedwongen ontslagen zijn voor die periode uitgesloten.

Met de goedkeuring van de afspraken door de leden van de vakbonden is de cao definitief. De cao valt onder de 17.000 werknemers bij NS. De organisatie gaat de komende tijd aan de slag met het invoeren van de nieuwe afspraken.