Hoger beroep NS-fraudezaak ingetrokken

Een trein van Veolia die later uiteindelijk naar Arriva ging (Foto: Erik1980 (Wikipedia))
Een trein van Veolia die later uiteindelijk naar Arriva ging (Foto: Erik1980 (Wikipedia))

Het Openbaar Ministerie heeft het hoger beroep in de strafzaak tegen NS ingetrokken. De strafzaak had betrekking op de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg, waarmee de NS onder het dochterbedrijf Abellio daar aan meedeed.

De rechter sprak NS en betrokken personen al vrij in december van 2017, maar het OM tekende hoger beroep aan. Met het intrekken van het hoger beroep is de strafzaak nu afgesloten.

Betrokken

De zaak draaide om de vraag of NS en de betrokken personen betrokken waren bij valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke omkoping en schending van bedrijfsgeheimen. Het OM eiste in eerste aanleg een geldboete van drie miljoen euro voor NS. Het OM werd niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van schending bedrijfsgeheimen omdat er geen uitdrukkelijk verzoek tot vervolging was gedaan. Ook tegen betrokken personen eiste het OM forse straffen. De rechter kwam tot een integrale vrijspraak voor de verdenking van valsheid in geschrift en niet-ambtelijke omkoping. Het OM tekende vervolgens hoger beroep aan.

NS: Verbetering van bedrijfsvoering

De aanbesteding was voor NS aanleiding om een omvangrijk programma te starten om de bedrijfsvoering en risicobeheersing te verbeteren. Zo is het beleid op een groot aantal punten aangescherpt en zijn processen en procedures verbeterd. Ook is een nieuwe structuur opgezet voor de risicobeheersing binnen NS. Om medewerkers bekend te maken met regels en normen is onder meer een omvangrijk cultuur- en complianceprogramma gestart.
Daarnaast heeft NS een integriteitsportaal ingericht waar het integriteitsbeleid te vinden is en medewerkers terecht kunnen met vragen en dilemma's. Grote groepen medewerkers hebben trainingen gevolgd over spoorweg- en mededingingsrecht.

Aanbesteding

De aanbesteding in 2015 was eerst door Abellio, een dochterbedrijf van de NS, gewonnen. Nadat bleek dat er fraude in het spel was werd door de provincie besloten om de concessie ongeldig te verklaren. Eind april zou er vertrouwelijke informatie verkregen door Abellio en dochterbedrijf Qbuzz  aan een oud-directeur van Veolia. Hierop greep de provinciebestuur in om van het contract met Abellio te beëindigen.  Uiteindelijk trad NS-topman Timo Huges af omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor de fraude doordat er sprake was van interne kennis die door zou zijn gespeeld. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ging daarna in hoger beroep tegen het eerdere besluit die de rechter uitsprak over de miljoenen boete voor NS, die toen van tafel werd geveegd.

Uiteindelijk is de concessie gegund aan Arriva die de tweede op de lijst stond voor de aanbesteding van het spoor- en busnetwerk in de gele provincie Limburg.