NS start proef met melden van overlast via SMS en WhatsApp

Reizigers in Zuidoost-Nederland kunnen vanaf 1 juli deelnemen aan de proef waarbij ze via SMS of WhatsApp onveilige situaties op stations of in de trein kunnen melden. De NS is deze proef gestart proef op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het gaat om een proef van 6 maanden op treinen van het type Flirt. Vanaf aanstaande maandag begint de proef op het traject Arnhem – Dordrecht waarna de proef stap voor stap uitgebreid op de volgende trajecten en de drie stations: Ede-Wageningen – Arnhem, ’s-Hertogenbosch – Deurne, Tilburg Universiteit – Weert en Roosendaal – Dordrecht. Daarna volgt de mogelijkheid om te melden via sms. De proef werd aan het einde van januari in dit jaar al aangekondigd.

Direct contact met veiligheidscentrale

Via een melding legt de reiziger direct contact met de NS Veiligheidscentrale. Hiermee bieden de NS haar reizigers een extra kanaal om met de alarmcentrale in contact te komen. Waar reizigers bijvoorbeeld via Twitter melding maken van dronken medereizigers, passagiers die meubilair vernielen of op een andere manier een onveilig gevoel veroorzaken, kan nu dezelfde melding gedaan worden via WhatsApp en later sms. Het voordeel hiervan is dat dit in stilte plaats kan vinden, zodat de reiziger zelf in een veilige situatie kan blijven.

Afhandeling

De afhandeling van een melding blijft zoals het is. Per situatie wordt bekeken op welke manier er hulp moet worden verleend. Soms is het al voldoende als een reiziger zich gehoord voelt. Als het gaat om een melding waarbij directe ondersteuning gewenst is, zal assistentie ingeroepen worden van een flexibel Veiligheid & Service-team of politie. Uiteraard blijft de NS benadrukken om tijdens situaties waarin spoedeisende hulp noodzakelijk is, om direct 112 te bellen. Zij staan in directe verbinding met de Veiligheidscentrale van de NS.

In andere situaties kan contact gelegd worden met de conducteur. De conducteur kan dan bijvoorbeeld besluiten om de overlastgevers aan te spreken of om assistentie in te roepen van Veiligheid & Service op het eerstvolgende station.

Veiligheid

Volgens de NS voelt 90 procent van de reizigers zich veilig op het station en in de trein. De NS laat weten dat ze altijd open staan voor nieuwe maatregelen die ertoe leiden dat reizigers zich nog veiliger voelen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden van een meldpunt zoals deze te beproeven. Na een halfjaar worden de resultaten van de proef geanalyseerd en moet duidelijk worden of deze WhatsApp/sms-alert een positief effect heeft op de veiligheid en de beleving in het openbaar vervoer.


Archieffoto van een groepje NS-veiligheidsmedewerkers