Studie voor passagierstrein Terneuzen-Gent kost 300.000 euro

Om de kansen voor een spoor voor personenvervoer tussen Terneuzen en Gent te onderzoeken stelt de Vlaamse regering 300.000 euro beschikbaar. Al eerder beloofde de EU voor maximaal 550.000 euro bij te dragen aan het onderzoek.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege ziet de spoorlijn als een strategisch project. Door de fusie van de havenbedrijven in Zeeland en Gent tot North Sea Port wordt het goederentransport per spoor al verbeterd in de Kanaalzone. Schauvliege laat tegenover nieuwswebsite PZC weten "dat vindt het goed om daarbij het personenvervoer op de lijn Terneuzen-Zelzate-Gent te betrekken omwille van ‘economische redenen en vanuit klimaat- en fijn stofproblematiek’".

Uit twee recente studies, uitgevoerd door de ingenieursbureaus GoudappelCoffeng en Mint, is gebleken dat het aantal potentiële reizigers vergelijkbaar is met andere regionale grensoverschrijdende vervoerders. In theorie zou de spoorlijn 2.000 tot 3.000 reizigers per dag kunnen trekken. Voordat dit kan gebeuren zijn er aanpassingen nodig aan de infrastructuur. Zo ontbreekt aan de oostkant van Gent-Terneuzen acht kilometer spoor naar Zelzate.

In oktober werd al bekend dat deze spoorlijn kansrijk zal zijn.

Foto: Handige Harry (Wikipedia)
Foto: Handige Harry (Wikipedia)