Deel Tweede Kamer dreigt NS met afstoten van stukken spoor

Als de NS er niet in zal slagen om kwaliteitsdoelstellingen te halen, moeten bepaalde trajecten kunnen worden afgepakt en beschikbaar komen voor andere vervoerders. Dat pleitten diverse fracties in de Tweede Kamer, waarom der de VVD, CDA en D66.

De partijen nemen daarmee een voorstel over van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om dit in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet op te nemen. Aanstaande woensdag zal er in de Kamer met staatssecretaris Mansveld worden gesproken over deze wijziging in de huidige concessie.

De ACM stelt dat het huidige boetesysteem voor NS en ProRail niet werkt, omdat dit een beperkte prikkel is om kwaliteit te leveren. Partijen in de Kamer spreken ervan dat dit weinig nut heeft, omdat het geld wat voor de boete betaald wordt, toch weer bij het spoorwegbedrijf terug komt. Daarom pleitten zowel de D66 en CDA ervoor om concreet in de concessie op te nemen dat de NS delen van de concessie, of in het uiterste geval de hele concessie, verliest bij herhaaldelijke wanprestatie.

CDA: 'Boetes onvoldoende'

"Boetes werken onvoldoende om NS als monopolist te dwingen om optimaal te presteren", stelt CDA-Kamerlid Sander de Rouwe vast. "Het uitgangspunt is dat de reiziger op één komt en als je een paar jaar de afspraken niet nakomt, dan verspeel je het recht op het monopolie. De reiziger is niet geïnteresseerd in de kleur van de trein, maar in de prestaties."

VVD: 'Dode letter'

VVD-Kamerlid Betty de Boer pleit al langer om delen van het hoofdrailnet af te pakken voor een nieuwe concessie met de keuze op een nieuwe vervoerder, maar stelt dat dit in de huidige wet al kan. Volgens De Rouwe is dit echter nu een dode letter, omdat niet is vastgelegd in welk geval de concessie kan worden gewijzigd.

De PvdA ziet niets in het plan omdat er dan wordt gevreesd dat internationale partijen als Deutsche Bahn een dominantere plaats zullen krijgen op het Nederlandse spoor.

'Top aanpakken bij wanprestatie'

Zowel de PVV als de SP zijn er voorstander van dat de top ook aangepakt moet worden bij wanprestatie.

PVV-Kamerlid Barry Madlener zegt: "De top moet worden aangepakt als er niet gepresteerd wordt. En niet, zoals de vorige keer, met een gouden handdruk.", wel raadt hij het af om de NS haar delen van het railnet af te kunnen pakken, dit omdat het spoor dan 'rommelig' zou worden, en dat er wordt gevreesd dat de reizigers vaker moeten gaan overstappen.

SP-Kamerlid Farshad Bashir wil eveneens de top van NS kunnen wegsturen, maar is wel voorstander van een beloningssysteem in plaats van het huidige boetesysteem. Het geld wat het oplevert moet bij NS en ProRail worden ingezet om de kwaliteit te kunnen verbeteren. Het boetesysteem moet volgens hem worden afgevoerd:

"Het boetesysteem is absurd. Elk jaar moeten zij een boete betalen, maar het geld komt gewoon terug bij NS en ProRail. En de kwaliteit verbetert niet", aldus Bashir. Ook zou het volgens hem voor een slechter imago zorgen.

De SP'er vindt overigens niet dat het beloningssysteem de belastingbetaler meer moet kosten. Hij wil dat het beloningssysteem budgetneutraal wordt ingevoerd, waardoor NS en ProRail structureel minder geld zullen krijgen en pas aan hun huidige budget komen als doelstellingen worden gehaald.

Bron: Nu.nl