Directeur Paul van Vlijmen verlaat Het Spoorwegmuseum

Na 27 jaar werken voor Het Spoorwegmuseum verlaat directeur Paul van Vlijmen per 31 oktober as. het museum. De heer Van Vlijmen wordt vanaf dat moment directeur van de Stichting Defensiemusea.

O"Directeur Paul van Vlijmen verlaat Het Spoorwegmuseum"nder leiding van Paul van Vlijmen heeft Het Spoorwegmuseum een aantal belangrijke mijlpalen gerealiseerd waarbij de grote vernieuwing van 2005 de meest in het oog springende is. Met het baanbrekende museumconcept rond de vijf werelden van het spoor en als rode-draad educatie door vermaak, zette Paul het museum nationaal en internationaal op de kaart als vooruitstrevend, vernieuwend en avontuurlijk.

Engelhardt Robbe, voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Spoorwegmuseum eert de aftredende directeur: "Paul van Vlijmen heeft een sterk stempel gedrukt op het museum. Beginnend met de verbouwing in 1989 ter ere van 150 jaar spoorwegen, de opening van het ver nieuwde museum in 2005 en recent nog met de prijswinnende attractie De Vuurproef. In de 27 jaar dat Paul bij het museum werkte organiseerde hij spectaculaire tentoonstellingen zoals 'Royal Class en 'Sporen naar het front' en succesvolle evenementen als Winter Station."

Ze vervolgt: "Paul laat een sprin glevend en financieel gezond museum achter waar jaarlijks ca 350.000 bezoekers genieten van de vele mooie verhalen over de trein. Als een directeur met het statuur van Paul van Vlijmen vert rekt kunnen we dat alleen maar betreuren, maar wij danken hem voor de vele jaren dat we van zijn i nspirerende aanwezigheid, zijn inzet en zijn betrokkenheid mochten profiteren en wij wensen Paul heel veel succes in deze eervolle nieuwe functie.”

Biografie

Paul van Vlijmen is sinds 1987 werkzaam voor Het Spoorwegmuseum, oorspronkelijk als conservator en projectleider en vanaf 1989 als directeur. Naast zijn werk voor het museum is Paul ook bestuurslid van de Museumvereniging, bestuurslid van de Stichting Kikker, lid Raad van Toezicht vanhet Drents Museum en lid van de Raad van Advies bij ProDemos.