Nog geen zekerheid voor intercity Eindhoven - Aken

De Tweede Kamer wil dat er op korte termijn een overleg plaatsvindt over de geplande intercityverbinding tussen Eindhoven en Aken, via Heerlen. Momenteel zou er al wel bijna een haalbaarheidsstudie zijn afgerond.

De Kamer heeft een motie van de SP en het CDA aangenomen, waarmee de provincie Limburg, de Duitse vervoerder NVR, de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden verzocht zo snel mogelijk om de tafel komen om de plannen te bespreken. De Tweede Kamer ziet ook graag dat zij in het derde kwartaal geïnformeerd worden over de uitkomsten van het overleg.

Onzekerheid

Hoewel het spoor tussen Nederland en Duitsland is vernieuwd en geëlektrificeerd is er nog geen zekerheid of er op daadwerkelijk een intercity tussen Eindhoven en Aken zal komen. Deze verbinding zou moeten worden opgenomen in de concessie voor het hoofdrailnet 2025-2035. De Kamer lijkt daar nu vaart achter te willen zetten. Voor de zomer neemt D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven een besluit over een mogelijke intercityverbinding Amsterdam-Eindhoven-Heerlen-Aken.

“De lijn is kansrijk maar niet alle finesses zijn beslecht”, aldus de staatssecretaris. Wel noemde ze de lijn belangrijk te vinden voor sociaal-economische integratie in de regio. Ook SP-Kamerlid Cem Laçin benadrukte eerder deze maand het belang van de intercityverbinding. "Aken is een internationaal knooppunt voor treinen. Daarom is een snelle verbinding vanuit Amsterdam via Eindhoven van groot belang als we mensen uit het vliegtuig en in de trein willen krijgen".

Momenteel bestaat al er sinds eerder dit jaar een directe verbinding tussen Maastricht - Heerlen en Aken, via de Drielanden-trein. Deze trein wordt door Arriva uitgevoerd.

Foto: Nicky_Boogaard (Creative Commons; Flickr)
Foto: Nicky Boogaard (Creative Commons; Flickr)