Ministerie geeft geen boete door vertraging ICNG

Een nieuwe ICNG op sleeptransport door Nederland. (Foto: Clint Weijers)
Een nieuwe ICNG op sleeptransport door Nederland. (Foto: Clint Weijers)

De vertraagde introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) levert NS geen boete op. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan NS bevestigd. Staatssecretaris Steven van Weyenberg ziet af van een dwangsom, omdat er sprake is van overmacht.

Door de coronacrisis is de planning voor de indienststelling van de ICNG niet gehaald. Daardoor voldoet NS niet aan de concessieverplichting van het hoofdrailnet. Toch volgt er geen boete, omdat er sprake is van externe factoren buiten de invloedssfeer van NS.

"Het voorlopig niet-handhaven is slechts ingegeven door de omstandigheid dat naleving van de bepalingen tijdelijk feitelijk onmogelijk is en een last onder dwangsom daarom geen nut zou afwerpen", schrijft de Staatssecretaris aan NS in het voortgangsrapport. Wel moet NS zich maximaal inzetten om de treinen zo spoedig mogelijk op een betrouwbare manier te kunnen inzetten. Inmiddels zijn na de testen door treinbouwer Alstom, ook de testen bij NS begonnen waarbij ook de opleiding voor personeel van start gaat.

Verwachte inzet van ICNG in 2022

Een harde planning omtrent de instroom van de Intercity Nieuwe Generatie is op dit moment niet te geven, stelt NS. Die stelling wordt volgens de staatssecretaris bevestigd door een externe toets van Railistics. De bedoeling is nu dat de eerste treinen in 2022 in de dienstregeling komen en de operatie in 2023 wordt afgerond.

Vertraging voor Belgische stellen

De NS heeft ook 20 ICNG-treinstellen besteld die geschikt zijn voor het Belgische spoor die de huidige Traxx-locomotieven met ICR-rijtuigen moeten gaan vervangen. "De huidige vertraging op de binnenlandse ICNG-treinen werkt door op het testen en toelaten van de ICNG-België, maar brengt de afspraak om aan het einde van de concessieperiode voldoende materieel beschikbaar te hebben voor de verbinding naar Brussel vooralsnog niet in gevaar", schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Vertraging in de dienstregeling 2023

Eerder werd al bekend dat de vertraging er ook voor zorgt dat de plannen van de dienstregeling 2023 een jaar moeten worden uitgesteld. Concreet betekent dit dat de introductie van de Airportsprinter een jaar vertraagd is, net als de introductie van een treindienst Groningen/Leeuwarden – Schiphol – Breda.

Bron: Treinreiziger.nl