NS heeft afgelopen half jaar opnieuw verlies geleden door coronacrisis

De NS heeft in het eerste halfjaar opnieuw verlies gemaakt. (Foto: NiederlandeNet)
De NS heeft in het eerste halfjaar opnieuw verlies gemaakt. (Foto: NiederlandeNet)

NS had opnieuw een moeilijk eerste halfjaar door de lage reizigersaantallen als gevolg van de coronacrisis. De reizigersaantallen bleven achter bij de prognoses door de lockdown van december en kwamen daarmee uit op 35% ten opzichte van voor Corona.

De NS spreekt over een financieel drama in het afgelopen half jaar. In mei vorig jaar maakte NS bekend tot en met 2024 in Nederland naar verwachting 4,7 miljard euro aan inkomsten mis te lopen. Op dit moment staat de teller al op 2,4 miljard minder inkomsten.

Lagere reizigersaantallen

In Nederland zijn de reizigersaantallen in de eerste helft van dit jaar nog lager uitgevallen dan de neerwaarts bijgestelde prognoses van vorig jaar. Waar NS nagenoeg een volledige dienstregeling reed, waren de reizigersaantallen 35% ten opzichte van voor Corona toen NS op werkdagen nog 1,3 miljoen reizigers vervoerde. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de door de regering afgekondigde lock-down in december 2020 toen reizigers werd gevraagd alleen noodzakelijke reizen te maken en forensen werden geadviseerd om thuis te werken.

Vooral forensen zijn nog niet terug in de trein. Het eerste herstel van de reizigersaantallen komt vooral door de dagjes-reizigers. De tweede helft van dit jaar is erg onzeker. NS verwacht licht herstel, omdat studenten weer terug komen en het aantal dagjes-reizigers verder groeit. Het woon-werk -verkeer zal naar verwachting echter achterblijven.

Verlies

Zonder overheidssteun en een eenmalige meevaller in het Verenigd Koninkrijk, komt NS in de eerste helft van 2021 uit op verlies van 601 miljoen euro. Alleen door overheidssteun in Nederland en lagere beëindigingsvergoedingen die NS is overeengekomen in het Verenigd Koninkrijk, boekt NS een positief bedrijfsresultaat van 389 miljoen euro. De verliezen benadrukken de erst van de situatie dat de NS nog eens een beschikbaarheidvergoeding van het Rijk moet ontvangen. De loopt momenteel door tot minstens 1 september 2022.

NS-president-directeur Marjan Rintel legt uit: "De beschikbaarheidsvergoeding als vangnet dekt echter niet alle kosten. Daarom nemen we zelf ook maatregelen om weer financieel gezond te worden. Dat is essentieel voor de toekomst van ons bedrijf en voor de bereikbaarheid van Nederland. Onze focus en prioriteit liggen bij het belang van de Nederlandse reiziger. We blijven investeren om de reizigers weer terug te kunnen ontvangen."

Investeren

De NS blijft investeren in diverse projecten, waaronder het testprogramma om de ICNG-treinstellen in dienst te krijgen. Maar ook de tien-minuten-treinen die vanaf december op de trajecten Rotterdam - Den Haag - Leiden - Schiphol en Nijmegen - Arnhem - Utrecht - Schiphol zullen rijden.

Rintel roept het nog nieuw samen te stellen kabinet op om met lef te blijven investeren in het spoor en de bereikbaarheid binnen ons land. "Het spoor speelt hierin een cruciale rol, zeker gezien de enorme woningbouwopgave in combinatie met de klimaatambities die Nederland heeft. Niemand wil een woning die niet bereikbaar is.", vervolgt ze.

Abellio

Dit voorjaar startte NS-Dochter Abellio Duitsland een procedure voor 'uitstel van betaling' via de Duitse rechtbank. Dit biedt Abelllio Duitsland de mogelijkheid om de activiteiten en contracten in Duitsland in samenwerking met de opdrachtgevers en crediteuren op orde te brengen zodat er weer zicht komt op positieve cijfers.

Het nettoresultaat voor het eerste half jaar is uitgekomen op een verlies van 25 miljoen euro, tegenover 186 miljoen euro negatief in 2020.

Meevaller in het Verenigd Koninkrijk

Recent is de Britse overheid gestart met ingrijpende hervormingen op haar spoor. Zoals aangekondigd zal het contract die NS met ScotRail heeft afgesloten naar verwachting per 31 maart 2022 eindigen. Hiermee start de transformatie van het Britse spoor waar naar verwachting een aantal jaren mee gemoeid zal zijn.