Schiphol om de tafel met bonden om staking rond luchthaven af te wenden

De vakbonden, de NS, Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer doen een nieuwe poging om een oplossing te vinden om de OV-staking van aanstaande dinsdag bij de luchthaven af te wenden, en de luchthaven bereikbaar te houden. Eerder was er sprake van een kort geding maar die is momenteel geschorst.

De luchthaven maakt zich zorgen over de openbare orde als de landelijke OV-staking ook rondom de luchthaven plaatsvindt. De luchthaven vreest dat er veel drukte op het vliegveld en files op de omliggende wegen kunnen ontstaan als er dindag geen openbaar vervoer zal rijden. Bovendien zouden ook veel reizigers die op Schiphol landen niet makkelijk weg van het vliegveld kunnen komen.

Kort geding

Eerder was er sprake van een kort geding tussen Schiphol en de vakbonden om de staking bij de luchthaven af te wenden, maar die is inmiddels geschorst omdat advocaten van die partijen en de vakbonden niet volledig op de hoogte waren van de laatste stand van zaken tijdens het overleg tussen de bonden en NS. Inmiddels wordt er met de organisaties gekeken om tot een overeenkomst te komen waarbij er beperkt treinen naar de luchthaven worden ingezet. Ook afgelopen week vonden er al gesprekken met de bonden plaats, maar die hebben tot niets geleid.

Staking voor betere pensioenen

De bonden willen met de staking zorgen om een beter pensioensstelsel af te dwingen bij de werkgevers. Zo eisen ze dat de AOW-leeftijd bevroren wordt en dat de pensioenen meestijgen in het prijspeil. Daarnaast pleiten ze ook voor een beter pensioen 'voor iedereen', en dus ook zelfstandigen of mensen die met zwaar werk eerder hun pensioen kunnen ontvangen.

Aanstaande 28 mei vindt er een landelijke OV-staking plaats waar veel vervoersbedrijven aan mee zullen doen, en er die dag dus geen tot zeer beperkt treinen, bussen, trams en metro's zullen rijden. Op woensdag zullen de werknemers in andere sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en sociale werkvoorzieningen het werk voor 24 uur neerleggen.

Foto: Shirley de Jong
Foto: Shirley de Jong