Station Alkmaar (Amr)

Het station werd in gebruik genomen met de opening van de spoorlijn Den Helder – Alkmaar. Dit was de tweede door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) in gebruik genomen spoorlijn, na de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam (de "Oude Lijn"). Het was een deel van de door de Staat der Nederlanden aangelegde spoorlijn Den Helder - Amsterdam (staatslijn K), aangelegd in 1865-1878.

Het stationsgebouw van Alkmaar is een van de standaardstations van de Staatsspoorwegen, gebouwd in de jaren zestig van de 19e eeuw. Van de vier nog aanwezige stations van het Type SS derde klasse bevinden de andere drie zich langs de spoorlijn Harlingen - Nieuweschans (staatslijn B). Dit betreft Harlingen (1863), Leeuwarden (1863) en Winschoten (1865).

In tegenstelling tot de stations Harlingen en Winschoten zijn die van Alkmaar en Leeuwarden later grondig verbouwd. In Alkmaar werden in 1879 de beide uiteinden verhoogd. In 1908 zijn ook de vleugels ertussen verhoogd, zodat het hele gebouw twee verdiepingen kreeg. Aan het zuidelijke einde werd een korte aanbouw gemaakt, waardoor het station asymmetrisch is geworden. Voorts is het middengedeelte naar voren uitgebreid. In 1929 kwam ook aan de noordzijde nog een aanbouw tot stand. In de jaren zestig werd het middelste deel van de voorgevel ingrijpend gewijzigd. De stationshal kreeg een grotendeels uit glas bestaande voorzijde die het uiterlijk sterk veranderde.

Verbouwing

Vanaf 2014 wordt het station en de stationsomgeving aan de noordzijde ingrijpend veranderd. Het station krijgt een brede traverse over de sporen die beide stadsdelen daar beter verbindt. De oude perrontunnel wordt hierom gesloten. Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied tussen de Bergerhof en het station maakt voorts de bouw mogelijk van nieuwe woningen en kantoren en regelt ook een ander tracé voor de Kruseman van Eltenweg om overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken. NS Poort (onderdeel van NS) wil hier ook kantoorruimte realiseren. Men beoogt de noordzijde van het station met deze ontwikkeling herkenbaarder en toegankelijker te maken.

 

Fotogalerij

Actuele vertrektijden

 De actuele vertrektijden worden geladen...

Locatie & gegevens

Locatiegegevens:

Zonsopgang en -ondergang: