Kabinet gaat akkoord met miljardeninvesteringen voor infrastructuur in heel Nederland

Het kabinet investeert 7,5 miljard euro in een groot scala aan infrastructuurprojecten. (Foto: M. Minderhoud)
Het kabinet investeert 7,5 miljard euro in een groot scala aan infrastructuurprojecten. (Foto: M. Minderhoud)

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat ze in het coalitieakkoord 7,5 miljard euro vrij hebben gemaakt om de infrastructuur in Nederland te verbeteren. Hiermee willen ze   nieuwe woonwijken beter bereikbaar te maken.

Het gaat om Rijksinvesteringen in infrastructuur voor het openbaar vervoer waaraan 4 miljard euro wordt uitgegeven. Voor weginfrastructuur is dit 2,7 miljard euro voor de fiets is dit 780 miljoen euro.

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): "Bereikbaarheid is een absolute kernvoorwaarde om een succesvoller ondernemersklimaat te realiseren. De nu aangekondigde miljardeninvesteringen in de Nederlandse infrastructuur maken economische groei en werkgelegenheid op lange termijn mogelijk, daar waar grote kansen liggen zoals in de Brainportregio Eindhoven."

Spoorprojecten

Een deel van het geld gaat naar grote infrastructurele projecten, en een deel naar het versnellen van gemeentelijke en provinciale mobiliteitsmaatregelen bij nieuwe woningbouwprojecten. Er zijn veel onzekerheden, onder andere vanwege stikstof. Maar het kabinet wil door blijven werken aan de bereikbaarheid van Nederland. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuw te bouwen woningen tot en met 2030. Bij alle plannen is expliciet de keuze gemaakt dat woningbouw en infrastructuur veel meer hand in hand worden gerealiseerd.

Doortrekken Noord/Zuid-lijn naar Schiphol

In de regio Amsterdam hebben Rijk en regio een omvangrijk pakket aan afspraken gemaakt voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring tot Hemknoop. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het realiseren van project Zuidasdok. Dankzij de afspraken kan station Amsterdam Zuid zich doorontwikkelen tot een internationaal belangrijk treinstation en ontstaat er meer ruimte op het spoor voor treinen naar alle delen van Nederland. Al eerder in 2020 werd er een akkoord gegeven voor een investering van net iets meer dan 1 miljard euro.

Verbetering bereikbaarheid Zuid-Holland

In Zuid-Holland wordt in totaal 1,566 miljard euro geinvesteerd in de verbetering van het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht geïnvesteerd. Eerder kreeg het project “Oude Lijn” al 1 miljard euro uit het Groeifonds toegekend. Tot 2040 worden langs of vlakbij het spoor in onder meer Leiden, Dordrecht, Den Haag, Schiedam en Rotterdam 77.000 woningen gebouwd. Met het geld dat nu beschikbaar komt, wordt niet alleen het spoor klaargemaakt om meer sprinters tussen de steden te laten rijden, maar worden ook plannen gemaakt om nieuwe stations te bouwen en worden de bestaande stations aangepakt waardoor het belangrijke knooppunten voor verschillende vormen van mobiliteit worden.

Bereikbaarheid Rotterdam

Voor de bereikbaarheid Rotterdam wil het minsiterie 625 miljoen investeren in Oeververbindingen. Er zijn plannen gemaakt om de A16 de van Brienenoordcorridor en de N210 uit te breiden. Ook moet er een brug komen tussen Feyenoord en Kralingen voor verschillende vormen van verkeer, een hoogfrequente tramverbinding tussen Rotterdam Zuidplein en Kralingen, een hoogfrequente busverbinding tussen Zuidplein en het centrum via de Maastunnel en moet het huidige station bij het stadion een knooppunt voor mobiliteit worden. Deze plannen werden in september al gepresenteerd.

Dit project draagt bij aan het ontwikkelen van bijna 20.000 woningen in Rotterdam. Na onder andere de openbare inspraak kan een voorkeur worden vastgesteld. Daarna kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.

Brainport Eindhoven

Eindhoven en Helmond bouwen de komende jaren veel huizen in de omgeving van de treinstations. Om te zorgen dat nieuwe en huidige bewoners goed van A naar B kunnen komen investeert het kabinet 802 miljoen euro in de bereikbaarheid van de Brainportregio Eindhoven. Het gaat om een verkenning naar een multimodale knoop met genoeg ruimte voor het groeiende aantal reizigers met bus, fiets en trein. Voor het spoor moet dit leiden tot een goede dienstregeling met capaciteitsuitbreiding voor verbetering van de verbindingen met Limburg en met Aken. Ook een aparte busbaan waar bussen snel van en naar Veldhoven kunnen rijden maakt onderdeel uit van dat plan.

Provincie Zeeland

Met de Provincie Zeeland is afgesproken te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een innovatief en duurzaam mobiliteitssysteem. Hierbij zijn de combinatie van een flexibel OV-netwerk met een multimodaal fijnmazig netwerk het uitgangspunt, zodat het totale mobiliteitsaanbod voor de inwoners van de provincie Zeeland wordt verbeterd. Al eerder in 2020 stelden de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland dat er een stimulans nodig was van 3,5 miljard euro.

Groningen: Nieuw station

In de stad Groningen wordt op een oud fabrieksterrein van een suikerfabriek een nieuwe woonwijk en campus ontwikkeld waar 5.000 woningen komen te staan. Het ministerie van IenW reserveert in totaal € 88,6 miljoen voor de ontwikkeling en bouw van een nieuw trein- en busstation.

RegioExpress in Gelderland

In de provincie Gelderland investeren Rijk en provincie samen 150 miljoen in de RegioExpres. Met dit bedrag kan het spoor tussen Arnhem en de Achterhoek worden aangepast – waaronder verdubbeling van het spoor tussen Didam en Doetinchem De Huet  - waardoor er vaker en snellere treinen kunnen rijden. De reistijd tussen Winterswijk en Arnhem wordt zo verkort met 13 minuten en voor overstappers op een IC-verbinding naar de Randstad kan de  reistijdwinst zelfs oplopen tot 26 minuten. Naar verwachting zal de RegioExpres eind 2026 moeten gaan rijden.

Elektrificatie Enschede - Münster

In Overijssel wordt het spoor tussen Enschede en Münster geëlektrificeerd. Dat is een belangrijke stap voor het waarborgen van een internationale verbinding tussen Zwolle en Münster. En daarmee op weg naar betere spoorverbindingen tussen Nederland en Duitsland. Het Rijk heeft hier 30 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Merwedelijn Utrecht

In Utrecht wordt de volgende stap gezet in het onderzoek naar de Merwedelijn. De nieuwe tramlijn moet tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Centrum komen te liggen en er wordt onderzocht of de tram deels ondergronds kan lopen. De verbinding maakt extra woningbouw mogelijk in heel Utrecht Zuidwest.

Stikstof

Door stikstofproblematiek, maar ook door stijgende prijzen en een tekort aan personeel zijn de uitvoering en oplevering van veel projecten onzeker. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vinden het desondanks belangrijk tempo te maken en te blijven werken aan bereikbaarheid en woningbouw.