'Fyra V250 ook geraakt door softwareproblemen'

De Nederlandse Spoorwegen konden er terecht van uitgaan dat de V250 Fyra-treinen in de toekomst grote problemen met betrouwbaarheid zouden krijgen. Naast problemen met de constructie van de trein bleken er ook problemen met de hard- en software te zijn.

Dit stelt een rapport van onderzoeksbureau Mott MacDonald in een managementsamenvatting naar de problemen met de V250-trein, welke in handen van nieuwssite Nu.nl is. Het stuk stamt uit mei 2013, maar ook lekten al eerder delen van het rapport uit.

'Verbetering mogelijk'

Het rapport geeft aan dat er mogelijkheden en ruimte is voor verbeteringen aan de trein, als er maar een praktische aanpak zou worden gekozen. Doordat de kwaliteit per trein zou verschillen zouden de plannen van aanpak juist per trein moeten worden bekeken.

Bij het onderzoek is gekeken naar het spanningssysteem, de deuren, de software die fouten detecteert, de kosten van onderhoud, het productieproces van de trein en de afronding van de bouw van de trein. Over het spanningssysteem is weinig in het rapport bekend gemaakt, dit vanwege de weinige details die hierover bekend waren.

Ondanksde problemen met trein betekent het niet dat de Fyra direct afgeschreven zou kunnen worden. "Mott MacDonald gelooft dat het technisch mogelijk is om samen met AnsaldoBreda een herstelplan te maken dat de ervaren defecten en kwaliteitsproblemen oplost en waarbij een robuust en omvattend onderhoudsplan gemaakt wordt", schrijven de onderzoekers.

In het rapport wordt niks vermeld over de kosten die het met zich meebrengt om de treinen te onderhouden.

Softwareproblemen

De problemen met de hogesnelheidstreinligt niet alleen bij de technische onderdelen en de hardware, maar ook de softwrae zou het vaak laten afweten en vol fouten zitten. AnsaldoBreda was hier al wel van op de hoogte en voerde volgens het onderzoeksbureau verbeteringen door. Ook werd door hen het kwaliteitsproces verbeterd.

Het rapport van Mott MacDonald erkent dat het ingewikkeld is om de trein goed te kunnen onderhouden, zo blijken de deuren een groot pijnpunt. Al eerder is in België tijdens een tussenstop een deur los te komen zitten, en zou er tijdens eerdere proefritten op volle snelheid een deur opengegaan zijn.

Ansaldobreda heeft gezegd dat het problematiek met de deuren nagekeken is, en dat deze volgens de specificaties weer zouden moeten werken.

Nieuwe problemen

Het onderzoeksbedrijf waarschuwt wel dat AnsaldoBreda bij aanpassingen aan de trein moet onderzoeken of de geconstateerde problemen geen nieuwe problemen maskeren. Dat zou zo kunnen zijn omdat het het systeem dat fouten registreert zelf ook niet problemloos zou werken. De bouwer geeft hierop aan dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

In de conclusie stellen de onderzoekers dat de V250 grotendeels voldoet aan de eisen die zijn gesteld. Daarbij wijst de organisatie op de goedkeuring die autoriteiten in België en Nederland aan de treinen gaven.

  • Een deel van het recente rapport is hier te vinden. Het eerder uitgelekte rapport over de algemene problemen, welke in mei is verschenen is hier te vinden.


De stuurstand van de trein....
Foto: O. Stappers

Bron: Nu.nl