Onderhandelingen over nieuwe cao NS opnieuw hervat

De onderhandelingen over een nieuwe cao bij NS zijn opnieuw hervat. (Foto: Treinenweb)
De onderhandelingen over een nieuwe cao bij NS zijn opnieuw hervat. (Foto: Treinenweb)

De vakbonden FNV Spoor, CNV Vakmensen, VVMC en VHS hebben vrijdag de gesprekken over een vernieuwde cao met NS hervat. FNV en VVMC streven naar nieuwe en verbeterde afspraken, terwijl de leden van CNV en VHS aan de zijlijn staan omdat de meerderheid van hun leden de cao al heeft goedgekeurd. Eerder had FNV met een kleine meerderheid ingestemd, terwijl de leden van VVMC het akkoord hadden afgewezen.

Op basis van feedback van vakbondsleden en NS-personeel heeft de vakbond een aantal punten geformuleerd die vrijdag aan NS worden voorgelegd. Er wordt gediscussieerd over een structurele loonsverhoging en de hoogte ervan. Daarnaast dringt FNV erop aan dat het beleid met betrekking tot vaste contracten wordt herzien. De vakbond is van mening dat de termijn waarbinnen NS een vast contract aanbiedt als "onrechtmatig" wordt ervaren. Daarnaast wil de FNV ook dat er een ontheffing komt voor werken in de nachtelijke uren. Daarnaast wil FNV nog in gesprek gaan over vervroegd pensioen bij zwaar werk en inkomensgevolgen bij reorganisaties.

Onderhandelingsresultaat

Begin januari werd er door de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Hiermee werden de dreigende stakingen afgewend. Uiteindelijk bleek dat er half februari nog geen draagvlak was voor de nieuwe CAO. Volgens de FNV werd de cao door een kleine meerderheid (51 procent) van hun leden geaccepteerd.

Aangezien de leden van CNV Vakmensen in grote getalen hebben ingestemd met het akkoord van januari, zal deze vakbond vrijdag geen nieuwe voorstellen voor de cao indienen. CNV benadrukt echter dat het ervoor zal zorgen dat de reeds gemaakte afspraken in het akkoord niet worden aangetast.