Stationsgebied Lelystad Centrum gaat vanaf aankomende zomer op de schop

Het stationsgebied aan de oostelijke zijde van station Lelystad Centrum zal in de loop van dit jaar een nieuw aangezicht krijgen. De afgelopen twee jaar is er door de gemeente in samenwerking met een ontwerpteam een nieuw stedenbouwkundig ontwerp tot stand gekomen.

Het stationsgebied wat op de schop gaat is het gebied voor het Stadshart en ligt tussen het stationsplein aan de Middenweg naar het zuiden tot en met de rotonde van de Ziekenhuisweg en Middendreef. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in juni van dit jaar zullen starten. Momenteel wordt er nog gezocht naar een aannemer.

Groener stationsgebied

Het nieuwe stationsgebied moet groener worden en aantrekkelijker voor voetgangers. Zo komen er groenvakken met zitranden waar reizigers op hun trein of bus kunnen wachten. Ook gaat het busstation op de schop en komt er een busstation met tien opstapplaatsen. Dit busstation krijgt twee toegangen: Vanaf het stationsplein en via de oostkant waar ook de Zilverparkgarage gevestigd is. De bussen vanaf het zuiden krijgen vanaf de rotonde Ziekenhuisweg/Middendreef een eigen busbaan naar het
eilandbusstation. De taxi-standplaatsen krijgen een plek onder de zuidelijke onderdoorgang.

Ook de wegen en fietspaden rondom het stationsgebied gaan op de schop zodat de situaties veiliger worden voor zowel autoverkeer als fietsers en voetgangers. De Coffeeshop wordt vanwege de werkzaamheden tijdelijk verplaatst. Als het stationsgebied opnieuw is ingericht, komt de Coffeeshop in het gebied terug vlakbij de zuidkant van het busstation.