Dassenburcht aangetroffen onder spoor tussen Heerlen en Valkenburg

Een das in het wild die zich helaas ook langs spoorwegen nestelt. (Foto: Kallerna)
Een das in het wild die zich helaas ook langs spoorwegen nestelt. (Foto: Kallerna)

Het treinverkeer tussen Heerlen en Valkenburg wordt vanaf 1 augustus voor drieënhalve week stilgelegd vanwege de ontdekking van een dassenburcht onder het spoor. Arriva zal bussen inzetten. Reizigers tussen Heerlen en Maastricht kunnen omreizen via Sittard.

De dassenburchten bevinden zich in het spoortalud. Om gevaarlijke spoorverzakkingen te voorkomen moet spoorbeheerder ProRail deze dassenburchten weghalen. Hiervoor is inmiddels vanuit het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een ontheffing verleend. Ook zal de Stichting Das & Boom en een ecoloog betrokken zijn bij het verwijderingsproject.

Inmiddels wordt er al geruime week gekeken of er dassen aanwezig zijn in het gebied, en zullen er aan het begin van volgende week kleppen geplaatst worden die ervoor moeten zorgen dat dassen niet meer kunnen terugkeren naar de holen onder het spoor. Zodra dit gebeurd is, en de dassen hun tijd voor de evacuatie hebben gekregen, zal ProRail gaan beginnen met het afgraven van het talud waar de holen inzitten. Mochten er dan nog dassen gevonden worden, dan zullen die onder toezicht van een ecoloog op een diervriendelijke wijze worden verhuisd.

Zodra het spoor weer toegankelijk is zal ProRail zich richten op de bouw van een kunstburcht, waar de dassenfamilie zch kan vestigen.

Dassenburchten

De dassenburchten onder het spoor vormen regelmatig een probleem. In het voorjaar werd het treinverkeer tussen Workum en Stavoren stilgelegd vanwege een aangetroffen dassenburcht onder het spoor, en later in diezelfde week volgde het treinverkeer tussen 's Hertogenbosch en Boxtel.