Dassen leggen treinverkeer stil tussen Workum en Stavoren

Een das in het wild. Dit is niet het dier die de treindienst verstoort. (Foto: Kallerna)
Een das in het wild. Dit is niet het dier die de treindienst verstoort. (Foto: Kallerna)

ProRail heeft maandag om 16:00 uur het treinverkeer bij tussen Workum en Stavoren per direct stil gelegd. De reden is omdat er dassen onder het spoor een burcht hebben gegraven. De spoorbeheerder bekijkt momenteel hoe het treinverkeer kan worden hervat. Het probleem is alleen dat de das een beschermde diersoort is.

De dassenburcht zou volgens ProRail uit tientallen holen bestaan die plotseling onder de druk van een passerende trein zouden kunnen bezwijken. Daardoor kan er per direct niet meer met treinen over de spoorbaan worden gereden.

Beschermde diersoort

De spoorbeheerder is in overleg met het bevoegde gezag om maatregelen te bespreken, maar dat is niet eenvoudig omdat het om een beschermd dier gaat. Herstelwerk van het spoor kan alleen plaatsvinden als bevoegd gezag daar toestemming voor verleent.

Ook vorig jaar was er sprake van hinder op het Friese spoor vanwege dassenholen. Toen werd er uiteindelijk een kunstburcht ingezet om deze dieren uit zichzelf te laten verhuizen. Welke maatregelen er op dit moment genomen worden is niet bekend. Tussen Workum en Stavoren rijden momenteel bussen.

Het advies voor reizigers is om de reisplanner te raadplegen voor vertrek.