ProRail probeert dassen in Friesland te 'verhuizen'

Een das in het wild. (Foto: Kallerna)
Een das in het wild. (Foto: Kallerna)

Treinen in de omgeving van station Koudum - Molkwerum moeten vanwege de veiligheid hun snelheid beperken tot 60 kilometer per uur. De reden hiervan is omdat dassen holen onder spoor graven, wat gevaarlijk is.

ProRail zal als maatregel een kunstburcht bouwen omdat de das volgens de Flora- en Faunawet een beschermde diersoort is, en deze niet gevangen mag worden. Hiermee hoopt ProRail de dassen bij het spoor weg te krijgen.

Beschermde diersoort

De kunstburcht is een initiatief van Corné van Doorne en Michel van den Boogaert die beiden bij de spoorbeheerder werkzaam zijn, en is ontworpen door stichting Das&Boom. Het plan ligt nu bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de vergunning voor de burcht moet afgeven.

"Het is mijn persoonlijke wens en drijfveer om de das een goed leefgebied te geven. Ik vind het belangrijk dat we zo zorgvuldig mogelijk met dieren omgaan zodat we duurzaam kunnen samenleven met de natuur. Tegelijkertijd borgen we met een kunstburcht de veiligheid van het spoor.", vertelt Michel.

Het is niet de eerste keer dat ProRail te maken heeft met schade rond het spoor door beschermde dieren. Dat dit gebeurt in Molkwerum komt door de droge maar voedselrijke grond en het heuvelachtige landschap, waar dassen gek op zijn. De kans dat hun burcht onder water komt te staan is klein. De kunstburcht die gebouwd wordt, zal een goed alternatief zijn voor de das. ProRail streeft ernaar om de burcht begin december af te krijgen.

Bron: ProRail