ProRail verhoogt gebruiksvergoeding spoor met 10,5 procent

ProRail verhoogt de gebruiksvergoeding van het spoor met 10,5 procent. (Foto: A.J. van der Wal)
ProRail verhoogt de gebruiksvergoeding van het spoor met 10,5 procent. (Foto: A.J. van der Wal)

Spoorbeheerder ProRail heeft de gebruiksvergoeding voor het spoor in 2024 bekendgemaakt na berekeningen. Uit de berekeningen bleek dat de vergoeding met 14 procent zou stijgen. Uiteindelijk is besloten om de gebruiksvergoeding met een stijging van 10,5 procent te hanteren.

Vervoerders en andere gebruikers van het spoor betalen de gebruiksvergoeding voor het gebruik van verschillende spoorfaciliteiten, waaronder het spoor zelf, bovenleidingen, stations en opstelfaciliteiten voor treinen. Deze vergoeding draagt bij aan de kosten voor het beheer en onderhoud van de spoorinfrastructuur.

De indexatie van de gebruiksvergoeding wordt berekend op basis van de inflatie van de afgelopen twee jaar, het lopende jaar en het komende jaar. Om tegemoet te komen aan vervoerders en verladers, is besloten om voorlopig een verwachte inflatie van 0 procent voor 2024 toe te passen.

De aanzienlijke stijging van de gebruiksvergoeding is het gevolg van de gestegen kosten van materialen. Een lagere stijging van de vergoeding is niet haalbaar vanwege deze kosten, aangezien dit zou leiden tot een financieel tekort dat ProRail belemmert om het geplande beheer en onderhoud volledig uit te voeren.