Dijksma keurt definitieve locatie opstelterrein Uitgeest goed

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de N203-locatie ten oosten van de A9 aangewezen als definitieve locatie voor de aanleg van een nieuw opstelterrein voor sprinters bij Uitgeest. Dit is een onderdeel van het plan Hoog Frequent Spoor, waarbij ProRail op dit traject meer capacteit op het spoor wil bieden. Daarover heeft het Ministerie van IenM de betrokken overheden vandaag geïnformeerd. ProRail start met de uitwerking van de gekozen locatie.

Tussen Alkmaar en Amsterdam zullen in de toekomst meer treinen gaan rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden aangepast. Er is onder andere meer ruimte nodig voor het parkeren van treinstellen. Deze locatie is na vele plannen uiteindelijk definitef geworden. De plannen voor de bouw zullen de komende tijd worden uitgewerkt. Ook wordt onderzocht of andere maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld geluidsschermen tegen het geluid.

Bij Uitgeest zal uiteindelijk ruimte worden geboden voor ongeveer 10 treinen van 220 meter lang. Ook voor de regio van Alkmaar wordt er op dit moment naar extra ruimte gezocht voor het opstellen van treinen. Hierbij wordt gedacht aan ruimte in de buurt van Heerhugowaard, op industrieterrein Het Vaandel. het zou hierbij gaan om plaats voor vijf intercity-treinen.

Wijziging emplacement

Om extra treinen mogelijk te maken, moeten het emplacement van Uitgeest worden aangepast met een andere spoor- en perronindeling. Bovendien zullen er ook nieuwe en extra keersporen en een nieuw perron worden aangelegd. Hierbij zal rekening worden gehouden met de capaciteit van het station. Er wordt gekeken of de huidige tubbel aangepast kan worden en of er eventueel anders een tweede ingang nodig is.

Onderzoek

De bouw van dit project gaat nog niet van start. Eerst moeten de plannen en de besluitvorming rond zijn. Daarvoor moet nog veel onderzocht worden. Zo moeten eerst alle mogelijke varianten en alle milieueffecten in beeld gebracht worden. Uiteindelijk in 2019 neemt de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu een zogeheten ‘Tracébesluit’. De bouwwerkzaamheden starten op zijn vroegst in 2020.


Station Uitgeest
Foto: Maurits90

Bron: ProRail