Station Leiden Centraal (ledn)

Het stationsgebouw

Het huidige stationsgebouw van architect Harry Reijnders is het vierde en werd in 1996 opgeleverd. Het bestaat uit witte vakwerkconstructies. Kenmerkend is de entree, bestaande uit een gebogen witte schelp. Aanvankelijk werd bij de hoofdingang een grote, aparte ruimte voor de kaartverkoop geopend. Met de komst van de kaartautomaten in de stationshal blijkt deze ruimte, die door het hoge plafond maar moeilijk te verwarmen was, grotendeels overbodig. De vloer van het station bestond oorspronkelijk uit wit en lichtblauw gekleurde tegels. Hoewel deze vloer een lichte aanblik gaf, bleken de eerste problemen al snel: bij nat weer werd de tegelvloer snel glad. In het voorjaar van 2009 kwam er een nieuwe vloer, bestaande uit de standaard grijze vloertegels, zoals die tegenwoordig gebruikt worden bij vervanging van vloeren of nieuwbouw van stations. Door lekkages komt geregeld water op de vloer terecht. Wat dit betreft was het oude station beter: op de grauwe betonnen vloer kon men eenvoudigweg niet uitglijden.

Tegen het einde van de 20e eeuw waren er twee grote spoorweguitbreidingen rond Leiden:

1981: Door de Schiphollijn, die na de indienststelling van de Ringspoorbaan in 1986 een tweede verbinding gaf met Amsterdam Centraal, werd Leiden een belangrijk spoorwegknooppunt met veel overstappende reizigers.
1995: Door het drukke treinverkeer op de Schiphollijn werd het traject Leiden - Den Haag een flessenhals, zodat het viersporig werd gemaakt.

Hierdoor werd een spooruitbreiding van het station noodzakelijk.

Sinds de verbouwing bestaat het station uit een perron met twee kopsporen 1 en 2, twee eilandperrons met de sporen 4 en 5 (centrumzijde) resp. 8 en 9 (zeezijde) en vier niet-perronsporen 3, 6, 7 en 10. Het eilandperron aan de zeezijde werd in westelijke richting opgeschoven. Daardoor kwam er ruimte om het doorgaande middenspoor te verdubbelen tot de sporen 6 en 7, zodat internationale treinen - de Beneluxtrein, die sinds 1998 hier niet meer stopt (en tot december 2009 ook de Thalys) - kunnen passeren. De twee eilandperrons zijn zodanig verlengd dat twee achter elkaar staande treinen ieder apart kunnen worden afgehandeld, dankzij wisselverbindingen met de aangrenzende sporen. Hierdoor stoppen sommige treinen aan de noordkant van het station buiten de overkapping, op grote afstand van de trappen, liften en de centrale stationshal.

Als de HSL-Zuid volledig in gebruik is, rijden er volgens dienstregeling geen doorgaande reizigerstreinen meer over de middensporen van het station. Er zal dan aan de reeds bestaande intercitydiensten een halfuurdienst Lelystad - Amsterdam Zuid - Schiphol - Den Haag Centraal worden toegevoegd, die zal stoppen op Leiden Centraal (zie NS-dienstregeling 2012).

Toen het nieuwe station werd geopend claimde de gemeente dat haar station, in reizigersaantallen gemeten het vijfde van Nederland, ook recht had op de aanduiding CS. NS heeft toen het beleid voor stationsnaamgeving heroverwogen. Besloten werd de vijf in reizigersaantallen grootste stations (Amsterdam CS, Utrecht CS, Den Haag CS, Rotterdam CS en Leiden) de toevoeging 'Centraal' te geven. Kleinere stations (waaronder Almere CS) kregen zo nodig de toevoeging 'Centrum'. In 1997 werd het station 'Leiden Centraal' gedoopt. Inmiddels is het voorbijgestreefd door de stations Schiphol en Eindhoven. Het is dus het zevende station van Nederland. Hierdoor staat het predikaat 'Centraal' momenteel op de helling [bron?], ook omdat Leiden slechts één ander station heeft, namelijk Leiden Lammenschans (station De Vink ligt grotendeels op Voorschoter grondgebied).

Inrichting

Aan de voorzijde (centrumzijde) van het station bevinden zich een busstation en de taxibrug met daaronder een verdiepte fietsenstalling. Het doorgaande autoverkeer wordt hier onderlangs geleid in de in 1997 geopende Stationspleintunnel. Aan de achterzijde (zeezijde) is een verdiepte (gratis) bewaakte fietsenstalling met ruimte voor ruim 2.000 fietsen.

Proefstation

In 2007 werd station Leiden Centraal een proefstation voor de nieuwe wereldstations van de Nederlandse Spoorwegen. Op het station worden de verschillende ideeën voor de wereldstations beproefd. Leiden Centraal moest hiervoor worden verbouwd en dit was eind 2009 gereed. Niet iedereen toonde zich enthousiast over de verbouwingsplannen. De gemeente Leiden liet de bouw zelfs korte tijd stilleggen omdat de benodigde vergunningen nog ontbraken. De bezwaren van de architect van het gebouw, Harry Reijnders, waren fundamenteler en richtten zich vooral tegen de versmalling van de centrale hal.

Op dit moment worden er verschillende proeven gehouden op het station. Zo zijn er op de perrons van de sporen 4/5 en 8/9 acht mediaschermen geplaatst waarop uitzendingen van SpoorTV te zien zijn. Deze uitzendingen zonder geluid duren in totaal 15 minuten. Er wordt nog bekeken wat de beste perronmarkering is voor de sporen 1/2. Ook wordt een bewegwijzering (met pictogrammen) ontwikkeld voor de "Kiss & Ride"-zone.

Fotogalerij

Actuele vertrektijden

 De actuele vertrektijden worden geladen...

Locatie & gegevens

Locatiegegevens:

Zonsopgang en -ondergang: