Komst van Lelylijn stap is dichterbij Europese subsidie

De Lelylijn zal tussen Lelystad en Groningen worden aangelegd. (Foto: Lelylijn.nl)
De Lelylijn zal tussen Lelystad en Groningen worden aangelegd. (Foto: Lelylijn.nl)

Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met de opname van de Lelylijn in het TEN-T-netwerk van de EU, wat betekent dat de spoorlijn een stap dichter bij Europese subsidie komt.

Het intentieakkoord vond al in december vorig jaar plaats. Volgens Avine Fokkens (VVD), gedeputeerde van de provincie Friesland, is het erkennen van de Lelylijn als een belangrijke internationale treinverbinding door het Europees Parlement "echt een belangrijke stap". De toekomstige spoorlijn zal vanaf de Hanzelijn door worden getrokken vanaf Lelystad naar Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen.

Ten-T netwerk

Het TEN-T-netwerk zorgt voor de verbinding tussen wegen, spoorwegen en vaarwegen om reizen binnen Europa snel en duurzaam te maken. Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland worden momenteel niet goed bediend door het spoorwegennetwerk, wat tot onvrede leidt bij de noordelijke provincies.

Infrastructuur die onderdeel uitmaakt van het TEN-T-netwerk kan in aanmerking komen voor Europese financiering. Hoewel het nog niet bekend is hoeveel financiële steun de Lelylijn zal ontvangen, is het wel duidelijk dat deze subsidie niet zal bijdragen aan het dichten van het begrotingstekort.

De geschatte kosten voor de aanleg van de Lelylijn bedragen 6 tot 12 miljard euro. Hiervan is er momenteel 3 miljard euro gereserveerd.