Lelylijn opgenomen in Europees TEN-T netwerk

De Lelylijn wordt opgenomen in Europese TEN-T netwerk.  (Foto: Silver Spoon)
De Lelylijn wordt opgenomen in Europese TEN-T netwerk. (Foto: Silver Spoon)

De Lelylijn die in de toekomst Lelystad met Groningen via Heerenveen en Drachten moet verbinden, zal opgenomen worden in het Europese TEN-T netwerk. Dat zijn de ministers van Transport van 27 lidstaten van de EU vandaag overeengekomen.

Met de opname van dit besluit wordt door Europa het belang van de Lelylijn erkend en de beoogde nieuwe spoorlijn dankzij dit besluit kans maakt op Europese subsidies.

TEN-T netwerk

TEN-T staat voor Trans-Europees Transport Netwerk. Wegen, spoorwegen en vaarwegen die onderdeel uit maken van TEN-T voldoen allemaal aan bepaalde Europese standaarden waardoor wegverkeer, boten en treinen zich duurzaam en snel door Europa kunnen verplaatsen. Ook moeten deze verbingen voor grensoverschrijdende vervoer zorgen om de EU met elkaar te verbinden.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): "Met dit besluit van de Transportraad staat de Lelylijn letterlijk op de kaart. Dat is een belangrijke en mooie stap op weg naar realisatie van de spoorlijn. Natuurlijk is er nog heel veel werk te doen, maar dit Europese besluit helpt ons daarbij en daagt ons tegelijkertijd ook uit echt werk te maken van de Lelylijn."

Niet alleen de Europese Transportministers hebben een stem als het over TEN-T gaat, ook het Europese Parlement beslist mee. De verwachting is daarom dat de opname van de Lelylijn op het TEN-T netwerk eind 2023 definitief zal zijn.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord die in juni gepresenteerd werd, is afgesproken dat het kabinet 3 miljard reserveert om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. Op dit moment wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn kan bijdragen aan versterking van de economie, de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland. Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de aanleg van de Lelylijn tussen de 6 en 9 miljard euro zal kosten.