ProRail maakt start met aanleg van kunstmatige dassenburcht

Een das in het wild. Dit is niet de das uit deze omgeving. (Foto: Helen Haden)
Een das in het wild. Dit is niet de das uit deze omgeving. (Foto: Helen Haden)

ProRail is gestart met de aanleg van een kunstmatige dassenburcht bij Molkwerum. Omdat daar afgelopen week dassenholen zijn aangetroffen die het spoor kunnen verzakken, is besloten om het treinverkeer tussen Workum en Stavoren tijdelijk stil te leggen. Omdat de das echter een beschermde diersoort is, mag ProRail niet direct beginnen met de versterking van het spoor.

De dassenburcht bestaat uit een hoop zand. Graafmachines rijden dan op het spoor en gaan heel voorzichtig te werk. Zodat de dassen niet verstoord worden, en verzakkingen voorkomen worden. Ecologen helpen ProRail om van de zandbult een goed onderkomen voor de dassen te maken. Nu ligt de hoop erop gevestigd dat de dieren uiteindelijk zullen verhuizen. Zodra de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toestemming geeft kan ProRail van start om het spoor te verstevigen.