ProRail: Maaslijn is eind 2024 geëlektrificeerd

ProRail legt de aanbesteding voor de elektrificatie van de Maaslijn tijdelijk stil. (Foto: Rob Dammers)
ProRail legt de aanbesteding voor de elektrificatie van de Maaslijn tijdelijk stil. (Foto: Rob Dammers)

Spoorbeheerder ProRail hoopt met een verbeterplan de elektrificatie van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen toch zoals verwacht in december 2024 af te ronden. De provincie en het ministerie van Infrastructuur hebben zich bij deze ambitie van de spoorbeheerder aangesloten.

Het verbeterplan van ProRail is er gekomen nadat de spoorbeheerder in september liet weten dat het project Maaslijn tot vertraging zou leiden toen de planning nog eens beoordeeld werd. Hierop hebben de provincie en ministerie hun onvrede geuit waarna ProRail vervolgens met het huidige verbeterplan op tafel kwam.

Extra kosten

"De geplande opleverdatum blijft binnen bereik. Daarbij zijn partijen zich bewust van de risico’s die er nog kleven aan met name het proces van tijdige grondverwerving", zo staat in een mededeling van gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) die aan het Limburgs Parlement gericht is. De spoorbeheerder zal forser in gaan zetten op grondverwerving, en deze op volgorde van belangrijkheid uitvoeren.

Ook schat de spoorbeheerder in dat de kans op het moeten doorlopen van onteigeningsprocedures hoog in. Met deze verwachtingen kan de elektrificatie wel worden opgeleverd, maar kan vanwege het later beschikbaar komen van de percelen de spoorverdubbeling pas later worden uitgevoerd.

In het scenario waarbij de spoorverdubbeling later wordt uitgevoerd zullen de kosten gaan stijgen met 30 tot 75 miljoen. In het gunstige geval zal de financiele situatie meevallen omdat het Rijk 31,5 miljoen gereserveerd heeft voor nieuwe tegenvallers en de provincie 10,5 miljoen.

Aanbesteding

Het de bedoeling dat in januari de aanbesteding voor de verbouwing van de Maaslijn zal starten, waarna in de zomer van 2022 de gunning plaatsvindt en dat in de tweede helft van 2023 de schop de grond in gaat. In dat jaar worden eerst de werkzaamheden in en rond Venlo gerealiseerd waarna in 2024 gewerkt wordt op de trajecten tussen Roermond en Venlo en tussen Venlo en Nijmegen.

ProRail benadrukt wel dat de strakke planning tot een hogere prijs bij de aanbesteding van een bouwondernemer kan leiden omdat die bewust zal zijn van de (politieke) druk om het project op tijd op te kunnen leveren. Ook wordt er in het verbeterplan gesproken over diverse langdurige momenten van buitendienststelling waarbij er geen treinverkeer kan rijden.

Maaslijn

Om de Maaslijn robuuster te maken wordt de lijn geëlektrificeerd. Nieuwe elektrische treinen kunnen sneller optrekken, waardoor de dienstregeling minder krap wordt, en er is ruimte voor meer treinen. Bovendien zijn er een paar plekken waar dubbelspoor komt, zodat treinen elkaar beter kunnen passeren.

Arriva zal straks met nieuwe driedelige FLIRT-treinen gaan rijden die in tegenstelling tot het andere materieel in Limburg voorzien zullen zijn van extra toegangsdeuren. De oude diesel-aangedreven GTW-treinen zullen dan uiteindelijk gaan verdwijnen.