Onderzoek ongeval Hooghalen afgerond: NS neemt direct maatregelen bij onbewaakte overwegen

Een spoorwegovergang van het NABO-soort (Foto: ProRail)
Een spoorwegovergang van het NABO-soort (Foto: ProRail)

De NS heeft de onderzoeksresultaten gepresenteerd over het treinongeval van vorig jaar bij Hooghalen. Hier kwam vorig jaar mei een machinist om het leven toen zijn trein inreed op een zwaar landbouwvoertuig die een onbewaakte overweg overstak.

De impact van dit ongeval was groot te noemen. Niet alleen bij directe nabestaanden maar ook bij spoorwegpersoneel. NS en ProRail hebben na het ongeval direct een onderzoeksteam aangesteld om lering te trekken uit dit tragische ongeval. Zo is er bekend gemaakt dat er direct maatregelen genomen tot dat de laatste overweg van het NABO-soort verdwenen is.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeken richten zich op het incident Hooghalen specifiek en daarnaast ook breder op de problematiek van Niet Actief Beveiligde Overwegen. De oorzaak van het ongeval Hooghalen ligt in een combinatie van factoren, zo blijkt uit het onderzoek.

De bestuurder van de tractor heeft de trein niet of te laat gezien en is de overweg opgereden. Hierbij speelden de weersomstandigheden onder andere een rol. Een van de hoofdconclusies uit diepgaand vervolgonderzoek is dat zwaar en/of lang verkeer in bepaalde gevallen te weinig tijd heeft om een NABO over te steken, ook al voldoen ze aan wettelijke eisen. Uit de onderzoeken komen dertien aanbevelingen voort over het verbeteren van de veiligheid en de samenwerking in de sector met betrekking tot NABO’s.

Sluiting van NABO's

ProRail heeft inmiddels 137 overwegen in kaart gebracht waar deze situatie zich voor kan doen. Van deze overwegen zijn er 109 stuks waar de NS gebruik van maakt en waar er bij 28 een verhoogd risico geldt omdat daar frequent zwaar vervoer gebruik van maakt. Hieruit is gebleken dat er tot nu toe al zes daarvan met spoed zullen worden opgeheven waarbij er vanaf nu geen zwaar vervoer meer toegestaan is over de overweg.

Voor één NABO geldt dat deze sporadisch door de gebruiker met zwaar wegverkeer gebruikt kan worden, maar alleen onder begeleiding via een “procedure bijzondere oversteek” en totdat deze eind dit jaar officieel gesloten is, zodra een nieuwe ontsluitingsweg gereed is.

De NS heeft een document gepubliceerd waarin te zien is welke NABO-overwegen de komende tijd aangepakt zullen worden, en welke maatregelen er genomen zullen worden.

Snelheidsbeperking

Voor vier NABO-overwegen geldt vanaf morgen een tijdelijke snelheidsbeperking waarbij de trein maximaal 90 kilometer per uur mag rijden, totdat er andere maatregelen genomen zijn of de overweg is opgeheven. Door langzamer te rijden krijgen machinisten en weggebruikers langer de tijd en heeft de trein bij een eventueel dreigend ongeval een kortere remweg. Deze snelheidsbeperkingen hebben minimale impact op de reistijd voor reizigers.

Ook voor 17 andere NABO's op trajecten waar NS rijdt is een snelheidsbeperking voorzien. Deze zal binnen twee weken ingaan zodat ProRail nog een veiligheidscontrole kan uitvoeren. heeft de NS bekend gemaakt dat er naar aanleiding van de resultaten besloten wordt om de zichtbaarheid van de treinen aan te passen. Volgens de NS voldoen ze momenteel aan de Europese normen.

Maatregelen ProRail

Ook spoorbeheerder ProRail neemt meer extra maatregelen. Voor de andere 109 NABO’s op het Nederlandse spoor inventariseert ProRail momenteel, in overleg met reizigersvervoerders en decentrale overheden, welke tijdelijke maatregelen we hier op korte termijn kunnen doorvoeren. Met onder andere de classificatie van risico’s bij NABO en het afwegingskader, kunnen we de maatregelen bepalen en inplannen. Het streven is om hierbij maatregelen zo snel als mogelijk te treffen, maar bovenal om de desbetreffende NABO op te heffen.

Zichtbaarheid treinen verbeteren

De NS heeft ook bekend gemaakt dat ze de zichtbaarheid van treinen willen vergroten door de kleurstelling aan de voorzijde aan te passen. Zou zouden witte treinen bij mist moeilijker op te merken zijn. Dit betekent dat de kleurstelling van de onlangs gepresenteerde VIRMm 2-3 ook toegepast zal worden op de ICNG, Vectron en de huidige SNG. De twee Vectron-locomotieven die de NS geleased heeft voor de NightJet zijn momenteel al voorzien van de nieuwe kleurstelling. Tegen over Nu.nl heeft de NS verteld dat de Sprinter-treinen op den duur een gele streep op de voorkant zullen krijgen.

Het spoorbedrijf benadrukt dat de huidige kleurstelling voldoet aan de nieuwe Europese normen, maar dat NS kiest voor strikter beleid om de zichtbaarheid te verbeteren.