NS komt eind 2021 met extra tienminuten-trein en met eerste tienminuten-sprinter

De NS komt aan het eind van 2021 met een extra tien-minutentrein (Foto: Peter Eijkman)
De NS komt aan het eind van 2021 met een extra tien-minutentrein (Foto: Peter Eijkman)

Vanaf december 2021 zullen de tweede en derde tien-minutentrein gaan rijden. Dit zal gaan gebeuren op de trajecten Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol en Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam. Daarnaast zal er ook een tienminutensprinter gaan rijden tussen Rotterdam en Dordrecht.

Ondanks de coronacrisis kijken NS, ProRail en het ministerie van I&W gezamenlijk met vertrouwen de toekomst in om de hoogfrequente intercitytreinen te laten rijden. Het traject tussen Schiphol en Rotterdam zal de derde op de lijst van de geplande trajcten zijn. Eerder werd al bekend gemaakt dat Nijmegen-Schiphol aan het einde van 2021 zou volgen.

De bekendgemaakte planning voor hoogfrequente trajecten betekent dat er gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden. Komende tijd worden de details van de dienstregeling verder uitgewerkt, waarbij ook de laatste reizigersprognoses worden meegenomen. Vervolgens wordt de dienstregeling voor advies in het voorjaar van 2021 voorgelegd aan de consumentenorganisaties. De veranderingen worden mogelijk nu het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en ProRail duidelijk hebben gemaakt dat de infrastructuur hiervoor wordt aangepast.

De NS maakt bekend dat begin volgend jaar meer bekend wordt gemaakt over de dienstregeling voor de treinen die vanaf medio december 2021 zullen rijden.

Tien-minutentrein

In de Randstad liggen de drukste spoorlijnen van ons land. De uitbreiding van vier naar zes intercity’s per uur betekent voor veel reizigers minder lang wachten en meer kans op een zitplaats, omdat de capaciteit groter wordt. Ook ontstaat voldoende capaciteit om toekomstige groei op te vangen.

De verbinding tussen Schiphol en Rotterdam Het is de derde intercityverbinding die NS als tienminutentrein gaat aanbieden. Eind 2017 ging de treinenfrequentie fors omhoog tussen Amsterdam - Utrecht - 's Hertogenbosch en Eindhoven, waarbij er een proef aan vooraf ging. Uiteindelijk resulteerde dit dat het aantal reizigers eind 2017 en eind 2019 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven sterk met 15 procent gegroeid is.

Tien-minutensprinter

Vanaf eind 2021 zal ook de eerste tien-minutensprinter tussen Rotterdam en Dordrecht gaan rijden. Tegelijk met de Intercity's gaat ook deze tienminutensprinter de hele dag rijden. Daarnaast blijven ook de vier intercity's die er ieder uur tussen Rotterdam en Dordrecht rijden. De plannen zullen vanaf 2025 uitbreiden zodat de tienminutensprinter doorgetrokken wordt naar Den Haag. Daarnaast heeft NS de ambitie om iedere vijf minuten een sprinter en meer Intercity's te laten rijden als het spoor tussen Delft en Schiedam verdubbeld is.

De nieuwe tien-minutentrein heeft wel als nadeel dat de directe IC Brussel, die 4 keer per dag vanuit Den Haag start, door capacteiitsgebrek op het spoor niet meer vanuit de Hofstad zal starten, en zestien keer per dag vanuit Amsterdam start. Momenteel is dit vier keer per dag vanuit Den Haag en twaalf keer vanuit Amsterdam.

Noot van redactie:
Het onderwerp over de IC Brussel is afgesplitst naar een apart artikel.