Let op: Mondkapjes in het OV zijn vanaf nu verplicht. Reis alleen als het echt nodig is!

Bouw nieuwe NS-onderhoudswerkplaats in Lelystad voorlopig van de baan

De bouw van een nieuwe onderhoudwerkplaats voor NS-materieel, bij Lelystad, is voorlopig van de baan. Dat is de conclusie van een vervolgstudie van de vervoerder naar de noodzaak het aantal werkplaatsen uit te breiden om in de toekomst het groeiende aantal treinen te onderhouden.

Een jaar geleden maakte de NS bekend dat de bestaande vier landelijke werkplaatsen niet toereikend zouden zijn om aan de toenemende onderhoudsvraag te voldoen. Een haalbaarheidsstudie naar een vijfde locatie voor NS volgde, waarbij er werd gedacht aan een locatie nabij het opstelterrein aan de Houtribweg in Lelystad.

Voldoende capaciteit

De gekozen locatie in de polder blijft voor de NS nog steeds de voorkeurslocatie voor een eventuele nieuwe werkplaats, maar voorlopig past de benodigde onderhoudscapaciteit nog binnen de huidige vier onderhoudslocaties in het land, concludeert de NS. Ze sluit niet uit dat op termijn een onderhoudslocatie in Lelystad alsnog nodig is.

Tot 2025 investeert NS circa 3,5 miljard euro in nieuwe treinen en het moderniseren van bestaande treinen. Op basis van de meest actuele inzichten, maakt NS jaarlijks een langetermijnplan voor het onderhoud van al haar treinen. In eerdere jaren bleek uit dit plan dat er omstreeks 2024 mogelijk een tekort aan onderhoudscapaciteit zou ontstaan. Door efficiënter onderhoud, mede door de komst van nieuwe treinen, kan de verwachte benodigde onderhoudscapaciteit echter naar beneden worden bijgesteld.

"Interessante locatie"

Irma Winkenius, regiodirecteur van NS: “De gemeente Lelystad heeft zich vanaf het begin positief getoond over de mogelijke komst van een onderhoudswerkplaats, maar heeft ook heldere voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld de samenhang met de omgeving en het draagvlak bij omwonenden. Wij voelen ons welkom in Lelystad. Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid, blijft Lelystad voor NS een interessante locatie.”

Wethouders Ed Rentenaar (Verkeer en Mobiliteit) en Janneke Sparreboom (Economische Zaken) hebben teleurgesteld geregaeerd, maar blijven positief over dat Lelystad als voorkeurslocatie bij de NS in beeld blijft. Sparreboom: “De komst van een werkplaats van NS past in de positionering en ontwikkeling van Lelystad als logistiek centrum. Het besluit om vooralsnog deze onderhoudswerkplaats niet te realiseren is jammer, maar verandert per saldo niets aan de manier waarop de stad zich ontwikkelt tot logistieke hotspot. Rentenaar: Wij blijven in gesprek en zodra NS alsnog uit haar jasje groeit, gaan we na hoe we dit kunnen inpassen. Het voorwerk is gedaan.”

Onderhoudslocaties

De NS heeft in totaal 36 onderhoudswerkplaatsen verspreid over het hele land. Dit zijn vier onderhoudswerkplaatsen voor groot onderhoud in Amsterdam, Leidschendam, Maastricht en Onnen.  Dertig kleine servicecentra's op grote stations voor kleine werkzaamheden, en twee Technische Centra in Den Haag en Utrecht voor de wat grotere werkzaamheden. Daarnaast is er in Haarlem een grote werkplaats voor treinmodernisering en schadeherstel.

Foto: Treinenweb.nl
De werkplaats van de NS in Maastricht, waar FLIRT-treinen worden onderhouden. (Foto: Treinenweb.nl)

Bron: NS