ProRail: "In de toekomst elke 7,5 minuut een intercity op drukke trajecten"

Spoorbeheerder ProRail heeft de ambitie om intercity's nog vaker te laten rijden. Met een frequentie van elke 7,5 minuut een trein verwacht ProRail de groei van het aantal reizigers op te vangen,en meer capaciteit op het spoor te creëren.

De spoorwegbeheerder denkt dat dit wel mogelijk moet zijn op het huidige spoorwegnet, maar moeten er wel een aantal keuzes worden gemaakt: "Door meer treinen dichter achter elkaar te laten rijden, kun je meer capaciteit op hetzelfde spoor verwerken", zegt topman Pier Eringa van ProRail.

Momenteel is ProRail al gefaseerd bezig om op drukke trajecten al een tien-minuten trein te introduceren. Momenteel rijdt deze al sinds vorig jaar tussen Amsterdam en Eindhoven. In de toekomst heeft ProRail een tien-minuten-trein gepland tussen Schiphol en Nijmegen (vanaf 2021) en tussen Breda en Eindhoven (vanaf eind 2024).

7,5 minuten-trein

De 7,5-minuten trein zal nog niet op korte termijn kan worden doorgevoerd. ProRail heeft inmiddels in samenwerking met reizigersorganisaties een toekomstvisie ontwikkeld. Met deze aanpassing zou de mobiliteit de komende jaar verhoogd kunnen worden met 40%. Naar verwachting zal het vooral drukker worden op de trajecten waar het nu ook al druk is. Ook zou er volgens de NS, die de plannen steunt, extra spoor moeten worden aangelegd zodat sprinters en intercity's elkaar niet in de weg zullen zitten.

Betere aansluitingen

Als intercity's straks elke 7,5 minuten zullen rijden, zal dit tot een verbetering moeten gaan leiden voor reizigers om hun eventuele opvolgende aansluiting te halen. Ook past deze dienstregeling volgens het rapport beter in de complexe schema’s, waardoor veel meer naadloze aansluitingen mogelijk zijn. De tienminutentreinen lijken hierin al achterhaald.

Veel treinen rijden momenteel nog via een kwartier, halfuursverbinding of zelfs een uursdienst (niet bij NS, maar regionale vervoerders, red.). Dit leidt er nu nog toe dat reizigers geen goede aansluiting hebben en meer tijd kwijt zijn doordat ze moeten wachten.

Ook reizigersorganisatie Rover steunt ProRail zijn toekomstvisie. "Reizigers moeten te vaak wachten op een aansluiting. Acht in plaats van zes treinen per uur is een vereiste om dit op te lossen", zegt directeur Freek Bos van Rover tegenover De Telegraaf.

Sneltrein herintroduceren

Bos pleit wel over een herintroducering van een sneltrein, die een dienstregeing hanteert tussen een sprinter en een intercity. "Overstappen worden korter en reizen wordt eenvoudiger. Meer zitplaatsen, minder drukte en betere aansluitingen."

Door de sneltrein te herintroduceren kunnen op korte termijn veel extra reizigers snel vervoerd worden. Op dit moment rijdt NS alleen met sprinters en intercity's. Bij ontbreken van een treinsoort hier tussenin, stoppen intercity's soms op alle tussengelegen stations terwijl sprinters soms stations overslaan.

Extra investeringen

Rover pleit in de krant ook voor extra investeringen in betere parkeermogelijkheden voor zowel auto's als fietsen. "Veel reizigers komen met de vervoersmiddelen naar het station. Zorg voor voldoende faciliteiten. Die zijn nu verwaarloosd". Afgelopen week ging het kabinet al akkoord met een uitbreiding van het aantal fietsenstallingen bij de stations.

Foto: Alexander Espťret
Foto: Alfenaar