NS wil goedkoper treinkaartje voor spitsmijder

Een korting voor reizigers die de spits tussen 7:30 en 8:30 mijden is een effectieve maatregel tegen de drukke treinen. Dat blijkt uit succesvolle praktijkproeven waaraan 22.000 reizigers aan hebben meegedaan. NS-topman Roger van Boxtel pleit ervoor om dit definitief in te voeren.

Omdat de trein hierdoor ook aantrekkelijker wordt voor automobilisten die steeds vaker in de file staan, lijkt de korting een logische stap om Nederland bereikbaar te houden, zeker nu noodzakelijke overheidsinvesteringen in infrastructuur vooralsnog achterblijven. Er is echter één maar: de kosten van de extra korting - € 35 miljoen per jaar – zijn voor NS onbetaalbaar. "Betere spreiding is de enige manier om uitpuilende treinen in de ochtendspits terug te dringen en meer automobilisten naar het ov te lokken”, zegt Van Boxtel in De Telegraaf.

Meer ruimte in drukste treinen

In de praktijkproef waaraan reizigers met een 'Altijd Voordeel' gedurende drie maanden meededen, daalde het aantal reizigers dat tijdens de drukke spits incheckte met 5,5%. Dankzij de korting, kozen forensen voor een minder druk moment, waardoor zij meer ruimte creëerden in de allerdrukste treinen. Op het hoogste piekmoment in de ochtend– rond 8.00 uur – daalde het aantal incheckers zelfs met 10%. Dat maakt in vele treinen het verschil tussen een overvolle trein of comfortabel reizen.

Bijdrage aan klimaatdoelen Parijs

De maatregel geeft meer mensen de mogelijkheid om met de trein te reizen en dat is beter voor het klimaat. NS rijdt immers voor 100% op windstroom. Als automobilisten vaker de trein nemen, valt veel CO2-uitstoot extra te besparen. Daarmee kan de NS een substantiële extra bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs. In het regeerakkoord is afgesproken dat jaarlijks € 300 miljoen beschikbaar is voor experimenten en projecten die bijdragen aan het realiseren van de reductiedoelstelling van het kabinet. NS wil het voorstel van € 35 miljoen daarom op laten nemen in het klimaat- en energie-akkoord voor de klimaatdoelen van Parijs, waarover nu gesprekken lopen tussen bedrijven, maatschappelijke partners en Minister Wiebes.

Extra maatregelen

Om treinreizen aantrekkelijk en betaalbaar te houden nam de NS al diverse maatregelen tegen grote drukte in de spits. Zo komen er vanaf december 118 nieuwe sprinters en vanaf 2021 nog eens minimaal 79 nieuwe Intercity’s. Door de forse reizigersgroei in de komende jaren, zijn de huidige maatregelen niet genoeg. Treinen rijden in de spits veelal op maximale lengte en de frequentie kan op drukste routes niet worden opgeschroefd omdat daarvoor geen ruimte op het spoor voor is.

Naast dat investeringen in het spoor noodzakelijk blijven heeft NS ingezet op het Klimaat- en Energie-akkoord. Als de maatregel met korting voor spitsmijders hierin wordt opgenomen, kan de beschikbare capaciteit van het Nederlandse spoor worden vergroot. De trein moet hiermee aantrekkelijker worden voor automobilisten, zodat Nederland veel CO2 uitstoot kan besparen.

Van Veldhoven: "Interessant plan"

Staatssecretaris Van Veldhoven noemt het voorstel van de Roger van Boxtel een "interessant plan". Ze heeft aangegeven de plannen te gaan bestuderen en af te wegen tegen andere ideeën. De gevraagde 35 miljoen euro van de NS zegt ze echter nog niet toe.

Foto: PxHere
Foto: PxHere

Bron: NS