Mansveld wil stationsverbod voor raddraaiers

Volgens een recent wetsvoorstel zouden raddraaiers vanaf 2015 geweerd kunnen worden op stations. Staatssecretaris Mansveld (PvdA) van Infrastructuur heeft het voorstel woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze maatregel kunnen openbaar vervoersbedrijven zelf op treden tegen mensen, ook als ze niet met de trein reizen. Het zogeheten verblijfsverbod kan voor een bepaalde tijd worden ingesteld en geldt op de stations en het gebied ervan.

Met de maatregel wil Mansveld de veiligheid voor medewerkers en treinreizigers op en rond de stations vergroten. Naar verwachting zal het verblijfsverbod tientallen mensen per jaar treffen. Indien ze zich niet aan de opgelegde regels houden, dan hangt hen een geldboete van 4.050 euro boven het hoofd.

Nu is het ook al mogelijk om raddraaiers een reis-verbod te geven, maar de huidige wet- en regelgeving biedt echter onvoldoende mogelijkheden om op het station op te kunnen treden tegen hen. Het voorstel van de Mansveld is al eerder met open armen ontvangen door de ministerraad.

Bron: FokNieuws