Nieuw kabinet heeft hoofdlijnen gepresenteerd voor Lelylijn, open toegang en veiligheid in het OV

Het aanstaande kabinet heeft de hoofdlijnen gepresenteerd voor het nieuwe regeerakkoord. (Foto: Treinenweb)
Het aanstaande kabinet heeft de hoofdlijnen gepresenteerd voor het nieuwe regeerakkoord. (Foto: Treinenweb)

In de aanloop van de volledige formatie van het aanstaande kabinet hebben de vier formerende partijen PVV, NSC, VVD en BBB donderdag de hoofdlijnen gepresenteerd van hun regeringsakkoord. De komende periode zal deze uitgebreider worden uitgewerkt.

Op het gebied van spoorvervoer wil het kabinet een hoop dingen waarmaken. Onder meer de Lelylijn, het 'open toegang' beleid op het spoor, en de sociale veiligheid worden hierin genoemd.

Lelylijn en Nedersaksenlijn

De Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn bedoeld om de bereikbaarheid van Noord-Nederland te verbeteren, zoals vermeld in het regeerakkoord. De realisatie van de Lelylijn staat al langer op de politieke agenda. Alle partijen, behalve de PVV hadden dit in hun partijprogramma opgenomen. Onlangs gaf ook het Europees Parlement goedkeuring voor de aanleg, met het doel dat de lijn uiterlijk in 2050 in gebruik wordt genomen.

Ook de Stichting Lelylijn juicht het toe dat de spoorlijn meer prioriteit krijgt bij het nieuwe kabinet. Wel hoopt de lobbygroep dat er werk van wordt gemaakt omdat er nog niet voldoende budget is vrijgemaakt om de spoorlijn te realiseren. Momenteel is er al 3 miljard euro toegegeven, maar volgens hun schattingen moet er 9 miljard voor nodig zijn.

Daarnaast wordt de Nedersaksenlijn van Groningen naar Almelo/Enschede door de partijen als een belangrijke prioriteit beschouwd.

Open toegang

De coalitiepartijen willen ook graag dat het 'open toegang'-beleid wordt uitgebreid. Inmiddels hebben zich al diverse vervoerders zich aangemeld voor treindiensten op het hoofdrailnet, waarvan voornamelijk internationale verbindingen naar Berlijn, Frankfurt en Parijs. Volgens de vier partijen kunnen ook Hengelo, Venlo, Heerlen en Zwolle aangesloten worden op een HSL-netwerk voor internationale verbindingen.

Reizigersvereniging Rover is verheugd met deze voortdurende aandacht voor grensoverschrijdend vervoer. Door het spoor aantrekkelijker te maken worden reizigers aangemoedigd om voor internationale reizen de trein te kiezen in plaats van het vliegtuig of de auto.

Infrastructuur

De nieuwe coalitie trekt in totaal 2,5 miljard euro uit voor extra infrastructuur. Dit eenmalige bedrag wordt verspreid over vijf jaar. Hiervan moeten zowel de genoemde OV-investeringen als diverse snelwegverbredingen worden bekostigd, zoals expliciet in het regeerakkoord staat. Daarnaast richt de regering zich sterk op nieuwe woningbouwlocaties, die ook uit dit budget moeten worden gefinancieerd.
De reizigersvereninging is wel sceptisch over het gereserveerde budget omdat dit niet beperkt tot de spoorinfrastructuur.

Veiligheid in OV

Ook de veiligheid in het openbaar vervoer wordt genoemd in het hoofdlijnenakkoord. Samen met vervoerders en andere overheden moeten er maatregelen worden genomen om de veiligheid in het ov te verbeteren. De vier partijen denken hierbij aan meer boa's in de trein en bus en het invoeren van bodycams voor hoofdconducteurs. Hier heeft NS momenteel al een proef mee lopen onder een aantal personeelsleden.