ProRail stopt met gebruik van chemische onkruidbestrijding

ProRail gaat afscheid nemen van schadelijke bestrijdingsmiddelen. (Foto: Treinenweb)
ProRail gaat afscheid nemen van schadelijke bestrijdingsmiddelen. (Foto: Treinenweb)

Spoorbeheerder ProRail heeft aangegeven gefaseerd te willen stoppen met het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Momenteel wordt dit nog gebruikt bij ballastbeddingen, schouwpaden naast het spoor en bij de bestrijding van bepaalde plantensoorten om veiligheid van het spoor te kunnen garanderen.

Nog niet voor elke situatie kan er op dit moment gestopt worden met het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. ProRail zorgt er in deze situaties nu nog voor dat er gericht wordt gespoten op het onkruid dat bestreden dient te worden. In de berm langs het spoor wordt er bovendien geen gebruik van gemaakt.

Schadelijk

Het is aangetoond dat deze chemische bestrijdingsmiddelen schadelijke effecten hebben op zowel mens als milieu. ProRail-aannemers voeren momenteel onkruidbestrijding uit, maar in nieuwe contracten breidt de spoorbeheerder het verbod op deze middelen uit. Vanaf nu is het gebruik ervan verboden op schouwpaden in Natura2000-gebieden, naast waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. Vanaf 2026 zal dit verbod worden uitgebreid naar alle gebieden van het NatuurNetwerkNederland. Tegen 2028 staakt ProRail het gebruik van deze middelen langs het gehele Nederlandse spoor, op voorwaarde dat er alternatieven beschikbaar zijn.

Naar alternatieven wordt er momenteel hard gezocht. Op basis van de resultaten heeft ProRail vorig jaar op zeven locaties in het land proeven gedaan met twee alternatieve niet-schadelijke middelen. Hoewel de resultaten 'veelbelovend' waren, ziet ProRail dit nog niet als volledig alternatief. Dit jaar zal het bedrijf verder gaan met uitgebreidere proeven.