Provincie Overijssel zet nieuwe stappen naar elektrificatie Almelo-Hardenberg

Een LINT diesel-trein op station Almelo. (Foto: Treinenweb.nl)
Een LINT diesel-trein op station Almelo. (Foto: Treinenweb.nl)

De provincie Overijssel en ProRail hebben recentelijk de eerste stappen gezet voor de elektrificatie van de 19 kilometer lange spoorlijn Almelo-Hardenberg. Provinciale Staten hadden hiermee in december 2023 ingestemd. Naar verwachting zal de elektrificatie 40 tot 65 miljoen euro kosten.

De provincie Overijssel heeft de ambitie om de nog bestaande dieselspoorlijnen in de provincie te elektrificeren. Dit zou volgens onderzoek een positief effect hebben op de exploitatie van de treinconcessies. Daarnaast heeft elektrificatie een positief effect op het milieu en de omgeving omdat de uitstoot van dieseltreinen verdwijnt.

Voordat een spoorlijn geëlektrificeerd kan worden zijn onderzoeken nodig. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in de planuitwerkingsfase. Spoorbeheerder ProRail voert deze planuitwerking uit in opdracht van de provincie Overijssel.

Gesprekken met het Rijk

De provincie Overijssel wil werk maken van de elektrificatie. De spoorinfrastructuur is eigendom van het Rijk, die dan ook het grootste deel van de kosten voor de elektrificatie zou moeten financieren. Provinciale Staten van Overijssel hebben daarom de duidelijke boodschap meegegeven dat het Rijk eerst een concrete toezegging moet doen voor de financiering, voordat de eerste schop in de grond gaat om de bovenleiding aan te leggen.

In de zomer van 2023 werd duidelijk dat het Rijk geen financiele steun kon geven voor elektrificatie van het traject. De provincie Overijssel blijft desondanks in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een bijdrage vanuit het Rijk. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van het betrokken ministerie daarom onlangs via een motie gevraagd te kijken hoe het Rijk toch kan bijdragen aan het bespoedigen van de elektrificatie van deze diesel-spoorlijnen.

Planning

In de komende weken contracteert ProRail een ingenieursbureau, dat ProRail gaat ondersteunen in de planuitwerking. Samen met het ingenieursbureau brengt ProRail de effecten van elektrificatie op de omgeving van het spoor in kaart. De resultaten van dit onderzoek worden samen met een mogelijk ontwerp in het tweede kwartaal van 2025 voorgelegd. Hierna start de besluitvorming voor de daadwerkelijke aanleg.