NS-topman schrijft brandbrief over agressie op het spoor

De NS-topman heeft het Ministerie van I&W een brandbrief gestuurd over de agressie op het spoor. (Foto: NS)
De NS-topman heeft het Ministerie van I&W een brandbrief gestuurd over de agressie op het spoor. (Foto: NS)

Het aantal incidenten met agressieve reizigers neemt toe, waardoor het NS-personeel steeds vaker in gevaarlijke situaties belandt. Dat schrijft NS-topman Wouter Koolmees in een brandbrief aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat. Hij benadrukt dat de situatie onhoudbaar wordt en dringend moet worden aangepakt.

De trend die de NS-topman beschrijft, is uitermate verontrustend: "Wij vragen uw ministeries met klem snelheid te maken in de maatregelen waarover we met u in gesprek zijn." Ook de vakbonden FNV Spoor, VVMC, CNV en de centrale ondernemingsraad steunen de brandbrief.

Weinig vooruitgang

In zowel februari 2022 als februari 2023 heeft de NS al eerder de ministeries om aandacht gevraagd over deze kwestie. De vervoerder drong erop aan dat prioriteit zou worden gegeven aan maatregelen ter verbetering van de sociale veiligheid en de onderliggende maatschappelijke problemen. In mei van dit jaar trok de vakbond VVMC aan de bel bij NS, vanwege de onhoudbare situatie.

Ondanks uitvoerig overleg en verkennend onderzoek, meldt Koolmees in zijn brief dat de voorgestelde maatregelen door onder andere minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) worden erkend en herkend als noodzakelijk, maar tot op heden is er weinig tot geen vooruitgang geboekt. Wel benadrukt de topman dat de NS zelf "een veelheid aan maatregelen" treft om de sociale veiligheid te verbeteren. "Echter, we lopen hierbij tegen de grenzen aan van wat we kunnen en vooral mogen", meldt Koolmees.

"Om de zorgelijke trend van agressie-incidenten te keren, is er daadkracht nodig van alle betrokken partijen met een breed pakket aan maatregelen. Wij zien nu medewerkers uitvallen of hun baan opzeggen. Het personeel op de trein, perrons en stations geven aan dat hun werk gevaarlijker is geworden. Met regelmaat worden wapens bij reizigers aangetroffen."