Rondleiding Werkspoormuseum voor NVBS-leden

Op vrijdagmiddag 20 mei a.s. worden er speciaal voor NVBS-leden twee rondleidingen verzorgd in het normaliter niet toegankelijke Werkspoormuseum te Amsterdam, onderdeel van het Stork-ontvangstcentrum (nabij het Scheepvaartmuseum). Er is een rondleiding om 13.00 uur en een tweede om 14.30 uur, waaraan elk maximaal 22 personen kunnen deelnemen. De rondleiding duurt 1,5 uur en de bijdrage in de kosten voor de rondleiding is € 3,50 p.p., die u ter plekke moet voldoen. Opgave voor deelname met naam/adres en/of emailadres, keuze 1e of 2e rondleiding cq. geen voorkeur, vòòr 15 mei a.s. aan werkspoormuseum@nvbs.com. U ontvangt te zijner tijd een opgave van de exacte locatie, bereikbaarheid en de tijd waarop u verwacht wordt.

Let op: Deelname is alleen mogelijk als u lid bent van de NVBS vereniging.

Datum: vr 20 mei 2011