ProRail pleit voor uitzonderingspositie voor het spoor

Spoorbeheerder ProRail pleit voor uitzonderingspositie voor het spoor. (Foto: Prorail)
Spoorbeheerder ProRail pleit voor uitzonderingspositie voor het spoor. (Foto: Prorail)

Spoorbeheerder ProRail dringt aan op een uitzonderingspositie voor de spoorsector, waardoor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit toch kunnen worden uitgevoerd. Het bedrijf ervaart momenteel een tekort aan personeel en materiaal, terwijl het ook te maken heeft met verschillende regelgevingen waar het mee worstelt.

Het bedrijf worstelt met regels rondom het opheffen van overwege, schade aan spoordijken die onstaan is door onder meer dassen en bevers, en ook stikstof maatregelen. Dat laatste geval zou volgens topman John Voppen minder meespelen omdat ProRail veel op duurzame wijze werkt.

Voppen: 20 tot 25 procent niet volgens planning

John Voppen benadrukt dat de spoorsector in een lastige positie verkeert. Er wordt steeds meer van hen verwacht om Nederland ook na 2030 goed bereikbaar te houden. Echter, gezien de vele internationale uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft, is dit bijna onmogelijk. Op basis van de huidige werkwijze schatten we dat het geplande werkpakket van 2025 tot 2029 waarschijnlijk 20 tot 25 procent niet volgens planning kan worden uitgevoerd. Daardoor zullen de werkzaamheden worden verschoven naar een later tijdstip. ProRail zet zich in om het aantal werkzaamheden die in de genoemde periode niet volgens planning uitgevoerd kunnen worden te verlagen naar 15 procent.

De plannen worden onder druk gezet door verschillende factoren, waaronder een tekort aan personeel, tekorten op het gebied van materiaal en materieel, en beperkte ruimte op het spoor voor buitendienststellingen. Daarnaast wordt het spoorbedrijf geconfronteerd met onzekerheden met betrekking tot wet- en regelgeving omtrent stikstof en ballast.

Uitzondering

Voppen pleit dan ook voor een uitzonderingspositie voor de spoorsector. "Helaas is niet alles mogelijk in het verduurzamingsproces." In sommige gevallen zijn de regels dusdanig streng dat spoorprojecten die bijdragen aan de verduurzaming van ons land in de problemen komen. "Het is noodzakelijk dat er beleid komt om duurzame projecten op korte termijn tot uitvoering te laten komen. Denk hierbij aan ruimere normen tijdens de bouwfase.", vervolgt hij.

Uitbreiding spoorcapaciteit

Tot 2030 werkt de spoorbeheerder ook aan de voltooiing van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, waardoor er op drukke trajecten aanzienlijk meer treinen kunnen rijden. Door de toename van treinverkeer is er ook meer onderhoud nodig. In 2022 voerde ProRail al ongeveer 20 procent meer werkzaamheden uit dan in 2021. Dit jaar zal daar nog eens 20 procent bij komen, maar gezien de omstandigheden lijkt het onwaarschijnlijk dat deze doelstelling haalbaar is.

 

ProRail besteedt jaarlijks ongeveer 1,3 miljard euro aan spoorprojecten. Dit bedrag zal naar verwachting stijgen tot 1,8 miljard euro in 2025.