Provincie Utrecht wil 'metro-netwerk' van Sprinters

Een Sprinter op station Utrecht Leidsche Rijn
Een Sprinter op station Utrecht Leidsche Rijn

De Provincie Utrecht heeft de ambitie om een metro-achtig netwerk te realiseren van Sprintertreinen in de provincie. Als het aan de gedeputeerde Staten ligt moet er in 2035 minstens om de 10 minuten een Sprinter in de richtingen van Houten, Woerden en Breukelen rijden.

Om deze ambities te realiseren, is meer infrastructuur nodig. Denk aan extra sporen, aangepaste beveiliging en nieuwe stations", zegt gedeptueerde Arne Schaddelee tegenover de Telegraaf. Al eerder in december 2018 meldde de NS dat het aantal reizigers op de Utrechtse Sprinterstations al stijgende was.

Nieuwe verbindingen

Als de nieuwe verbindingen op het Randstadspoor moeten komen dan zal de provincie dit kenbaar moeten maken bij NS, ProRail en het Rijk. De ambities zijn voor de toekomst zijn volgens Schaddelee een vervoerssysteem met een minumum van zes tot acht keer per uur een trein in de spits, en buiten die periode een kwartiersdienst. De sporenverbinding tussen Woerden en Houten Castellum zou geschikt zijn om dit mogelijk te maken, maar dan zou er wel geïnvesteerd moeten worden in extra sporen. Momenteel lijken deze plannen echter haaks te staan op het stikstofbesluit. Vijf jaar geleden werd de laatste sporenverdubbeling tussen Utrecht Centraalen Leidsche Rijn geopend.

Ontvlechten van OV

Volgens de Gedeputeerde Staten worden de verschillende treinen, zoals goederentreinen en intercities rondom Utrecht Centraal ontvlochten. "Meest gewenst is dat het regionaal OV grotendeels eigen sporen heeft, tenminste tachtig procent". Hoewel het lastig zal zijn om extra sporen tussen Utrecht en Houten aan te leggen, wil de provincie kijken wat het maximale in de te gebruiken ruimte hiervoor mogelijk is. Mogelijk zouden de sporen Utrecht en Driebergen-Zeist wel geschikt hiervoor bevonden.