Nieuwe goederenterminal in Zwolle lijkt kansrijk

Een nieuwe goederenterminal in Zwolle lijkt kansrijk. (Foto: Rob Dammers)
Een nieuwe goederenterminal in Zwolle lijkt kansrijk. (Foto: Rob Dammers)

In 2028 zal er mogelijk in Zwolle een goederenterminal worden geopend. Hiervandaan moeten goederentreinen straks goederen naar Rotterdam, Malmö en het Duitse Herne kunnen vervoeren. Dat schrijft RTV Oost.

De plannen worden onderzocht door Stec Groep, in opdracht van de gemeente Zwolle en de provincie. Zo is inmiddels duidelijk dat de capaciteit op het spoor toereikend is, dat er markt voor is, en dat bedrijven gebruik gaan maken van een dergelijke faciliteit. Tot nu toe wordt er gerekend dat er in 2033 26 inkomende en 18 uitgaande goederentreinen per week van en naar de terminal kunnen rijden. Waar nog geen zekerheid over is, is of de capaciteit niet de groeiende hoeveelheid aan reizigerstreinen zal knellen. Wel wil de provincie meebetalen aan een verkennend onderzoek.

Met een dergelijke terminal zou één trein al 56 vrachtwagens kunnen vervangen, wat tevens een hoop CO2 zal besparen. Een beoogde locatie is het groeiende bedrijventerrein Hessenpoort, aan de bovenkant van Zwolle, langs de A28 richting Meppel. Als de terminal hier in de toekomst zal verschijnen zal er 25 tot 34 hectare aan grond moeten worden gekocht.

Het geld voor het realisatie is momenteel niet beschikbaar bij de Provincie Overijssel. Gedeputeerde Eddy van Hijum: "Het is aan het nieuwe bestuur van de provincie om af te wegen in hoeverre we aan dit project willen bijdragen." Gedeputeerde Bert Boerman is het er over eens dat de reiziger geen hinder mag ondervinden: "Dat is een randvoorwaarde vanuit ons, de reiziger mag er geen hinder van ondervinden. Mede daarom zie je nu al in de eerste plannen dat er een wachtspoor voor de goederentreinen moet komen."

De fractiepartijen hebben hun zorgen geuit over de nieuwe goederenterminal. Het spoor tussen Meppel en Zwolle is al een flessenhals en de capaciteit is al krap. En ook vrezen ze overlast door goederentreinen terwijl er langs het spoor juist 4000 woningen zullen worden gebouwd.