Project voor Lelylijn gaat participatiefase in

Het project voor de toekomstige Lelylijn gaat een nieuwe fase in. (Foto: Rob Dammers)
Het project voor de toekomstige Lelylijn gaat een nieuwe fase in. (Foto: Rob Dammers)

Vanaf afgelopen maandag is het project voor de realisatie van de Lelylijn een nieuwe fase in gegaan. In de participatieronde kan iedereen meedenken over de plannen van de nieuwe toekomstige spoorlijn. Tijdens de officiële aftrap is er een speciale website voor geopend.

De aftrap van het participatietraject voor de Lelylijn werd vanmiddag gegeven op ROC Friese Poort in Emmeloord waar staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) samen met studenten de raadpleging invulde. Iedereen die dat wil meedenken over de plannen voor de Lelylijn.De uitkomsten daarvan zullen bestuurders gebruiken bij de keuzes die over de Lelylijn worden gemaakt

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: "Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meepraten over de plannen voor de Lelylijn. De nieuwe spoorlijn is een miljardeninvestering waar al lang over gesproken wordt. Ik ben benieuwd naar wat inwoners verwachten van de Lelylijn, welke kansen zij zien, maar ook welke zorgen zij hebben. Ik ben ervan overtuigd dat onze plannen beter worden als we de inbreng van inwoners daarin meenemen." Ook Avine Fokkens-Kelder, gedeputeerde provincie Fryslân, roept iedereen op om mee te denken over het nieuwe project: "Hartstikke mooi dat de volgende stap wordt gezet richting de aanleg van de Lelylijn. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe mensen hierover denken en waar wij rekening mee kunnen en moeten houden."

Raadpleging

De website Lelylijn Raadpleging stelt inwoners vragen over de voorkeuren en waarden voor de Lelylijn. Inwoners worden meegenomen in verschillende dilemma’s: Op hoeveel stations moet de trein stoppen? Hoeveel treinen per uur moeten er over de Lelylijn gaan rijden? Wat zou de reistijd van de snelste trein moeten zijn tussen Groningen/ Leeuwarden en Amsterdam?

Dit levert uiteindelijk een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen. De opmerkingen zijn tot vrijdag 31 maart in te vullen. In ze zomer worden de eerste resultaten bekend gemaakt. Gedurende de hele looptijd van het onderzoek naar de Lelylijn zullen inwoners betrokken worden, wordt er beloofd door de betrokken partijen.

Breder traject

De online raadpleging is een initiatief van het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen (dat zijn de Noordelijke overheden die de regio vertegenwoordigen bij het onderzoek naar de Lelylijn). Zij hebben afgesproken dat inwoners al direct vanaf het begin betrokken worden bij het maken van die plannen. Dat is bijzonder omdat het de eerste keer is dat inwoners op deze manier in de onderzoeksfase van een groot infrastructureel project betrokken worden.

Lelylijn

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er 3 miljard euro is gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen. Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten. De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn moet nog worden genomen. Het doel is om in het najaar van 2024 samen met de regio een voorkeursvariant te hebben vastgesteld waarvoor de bijbehorende financiering is gevonden.