Oud-minister Wouter Koolmees aangesteld als nieuwe topman NS

Oud-minister Wouter Koolmees zal per 1 november de rol als nieuwe president-directeur van NS vervullen. Hij zal de taak van Bert Groenewegen opvolgen die sinds het vertrek van Marjan Rintel in juli waarnemend president-directeur was. Rintel verliet in die maand de NS om over te vliegen naar de KLM.

Koolmees wordt op voordracht van de Raad van Commissarissen aangesteld door de aandeelhouder, de minister van Financiën. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar.

Wouter Koolmees

Wouter Koolmees was van 2017 tot begin 2022 minister van Sociale Zaken. Als minister zorgde hij er tijdens de coronacrisis voor dat werkgevers hun medewerkers in dienst konden houden door het instellen van de NOW-regeling. Koolmees studeerde economie aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens werkte hij bij het ministerie van Financiën waar hij onder andere hoofd begrotingsbeleid was. Van 2010 tot 2017 zat hij namens D66 in de Tweede Kamer waar hij optrad als financieel specialist.

Gerard van de Aast, voorzitter Raad van Commissarissen: "Wouter Koolmees heeft een bewezen staat van dienst als bestuurder die zaken voor elkaar krijgt. Altijd vanuit het maatschappelijk oogpunt, waarbij hij de belangen van verschillende groepen weet te verenigen. Ik heb er vertrouwen in dat hij NS naar een volgende fase kan leiden in een tijd dat de bereikbaarheid van Nederland onder druk staat”.

Hij bedankt ook Groenewegen met het tijdelijk vervullen van de taak in de afgelopen maanden.

Wouter Koolmees: "Ik heb zin om aan de slag te gaan bij NS. Een prachtig, breed maatschappelijk bedrijf met zo’n 20.000 betrokken collega’s. Ik ken NS in de hoedanigheid van reiziger goed, ik ben een grootverbruiker van de trein. Ik ben altijd onder de indruk van hoe goed we het in Nederland geregeld hebben. Toch staat NS steeds meer onder druk en dat geldt ook voor haar prestaties. Samen met alle NS’ers wil ik ervoor zorgen dat de reiziger tevreden is en dat NS de noodzakelijke ambities van Nederland op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid kan waarmaken."

Aanstelling

De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de aanstelling van Wouter Koolmees. Koolmees ontvangt een vast jaarsalaris dat past binnen het geaccordeerde beloningsbeleid. Hij ziet, net als de overige leden van de Raad van Bestuur, vrijwillig af van de variabele component in zijn beloning.