Arriva bespaart water met waterarme wasbeurten

In 2025 wil Arriva CO2-neutraal werken, hiervoor onderneemt Arriva verschillende initiatieven. Een van de initiatieven is een pilot in Leeuwarden, waar 18 WINK-treinen waterarm worden gewassen. Dit betekent een waterbesparing van 98% ten opzichte van een wasbeurt in de wasstraat. Op jaarbasis bespaart Arriva hiermee zo’n 223.000 liter water.

Met waterarm wassen wordt slechts 9 liter water verbruikt per trein, in de wasstraat is dit per wasbeurt 480 liter. Een trein wordt 26 keer per jaar door de wasstraat gereden. Bij waterarm wassen wordt een trein slechts 6 keer gewassen met water én wordt per keer slechts 9 liter water verbruikt.

Schoner met meer glans

Milfred Hart, regiodirecteur Arriva, legt uit wat waterarm wassen precies inhoudt: “Bij waterarm wassen krijgt de trein jaarlijks één grote reiniging, de zogenaamde ‘polish’. Hierbij wordt geen water gebruikt. Daarnaast is er zes keer een reiniging waarbij we 9 liter water per keer gebruiken. De reiniging wordt op de trein geneveld, ingewreven en vervolgens goed uitgewreven. De reiniging  zorgt voor een gladde toplaag op de buitenzijde van de trein. Door de gladde toplaag hecht vuil minder snel aan de trein. Met als resultaat dat de treinen zeer schoon blijven en enorm glanzen. Dit valt ook onze reizigers op.”

Het is belangrijk om zo zuinig mogelijk te zijn met water. [..] Zeker in deze tijd, waarin zoet water steeds schaarser wordt. Deze pilot juich ik dan ook van harte toe.

Pilot

Gedurende de pilot in Leeuwarden onderzoekt Arriva met welke frequentie de treinen moeten worden gewassen en hoeveel manuren hiervoor nodig zijn. De pilot is gestart in april 2022 en loopt een jaar, zo kunnen alle seizoensinvloeden worden meegenomen in de evaluatie. In overige regio’s worden soortgelijke proeven ook uitgevoerd. In Lisse loopt momenteel een pilot tot half september 2022, waarin bussen waterarm gewassen worden.

Op weg naar CO2-neutraal werken

Arriva wil in 2025 CO2-neutraal werken. Dat doel realiseert het openbaar vervoerbedrijf met grote en kleine stappen. Grote stappen worden gezet door het gebruik van alternatieven voor fossiele brandstof. Zo rijden veel bussen en treinen al op groene stroom en zet Arriva ook in op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), als alternatief voor fossiele diesel waarmee een besparing van 90% op de fossiele CO2-uitstoot wordt bereikt.