Oorlog in Oekraïne raakt ook spooronderhoud

De wereldwijde crisis raakt ook het spooronderhoud. (Foto: ProRail)
De wereldwijde crisis raakt ook het spooronderhoud. (Foto: ProRail)

De oorlog in de Oekraïne raakt ook het onderhoud van het spoor. Daarom kan spoorbeheerder ProRail niet langer uitsluiten dat ook spoorprojecten stevig worden geraakt door de oorlog in Oekraïne.

Dit zal ook betekenen dat het moeilijker zal zijn om nieuwe projecten aan te besteden. Op dit moment vindt overleg plaats met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere publieke opdrachtgevers, aannemers en leveranciers over de maatregelen om werkzaamheden en aanbestedingen zo veel mogelijk te laten doorgaan.

Toenemende onzekerheid

"Er speelt zich op dit moment in Oekraïne een drama af dat de wereld in z’n greep houdt", zegt  John Voppen, CEO van ProRail. "De oorlog gaat ook aan de spoorsector niet voorbij, en daar moeten we op acteren. We worden geconfronteerd met een toenemende onzekerheid of materialen tijdig kunnen worden geleverd en tegen welke prijs. Dat heeft invloed op onze aanbestedingen en de werkzaamheden."

Inventarisatie

ProRail inventariseert momenteel welke projecten worden geraakt door de ontwikkelingen in Oost-Europa. Vast staat dat deze gebeurtenissen direct impact kunnen hebben op de uitvoerbaarheid van projecten en de afspraken die hierover zijn gemaakt. De oorlog in Oekraïne heeft een marktverstorend effect. Onder meer door de enorme stijging in de energieprijzen en effecten daarvan op prijzen, de verstoringen van de logistieke keten en de grote onzekerheid in de markt. Het spoorbedrijf laat weten dat ze in goed overleg zijn met de aannemers, maar ook met het rijk, provincies en gemeenten die subsidies en opdrachten verlenen.

Zestig kilometer spoorstaven

Een voorbeeld van een situatie die leidt tot tekorten is dat Europese walserijen vanwege de oplopende gasprijs de deuren hebben gesloten. Gevolg is dat niet alle transporten met spoorstaven naar Nederland komen. Concreet komen daardoor nu al in maart en april drie treinladingen spoorstaven niet aan. Dat gaat vooralsnog om zestig kilometer aan spoorstaven, maar ook de levering van dwarsliggers staan onder druk omdat daar ook staal in verwerkt zit. Daarnaast is het door houttekort lastig om werkzaamheden aan stationskappen uit te voeren.

Gevolgen tot de lange termijn

Voppen legt uit dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op korte termijn al kunnen leiden tot effecten op de lange termijn. “We zijn nu volop bezig met aanbestedingen van projecten voor 2023 en 2024. Verschillende aannemers werken ondertussen aan spoorprojecten die randvoorwaardelijk zijn om bijvoorbeeld een nieuwe stap op het spoornetwerk te maken." Als voorbeeld stelt hij de introductie van een volgende tien-minuten trein: "Mochten daar aannemers of projecten uitvallen, dan is dit merkbaar op het hele netwerk.”

Ook het tekort aan mensen maakt het lastig om diverse geplande spoorprojecten uit te voeren. Hierdoor is de kans groot dat we dat die achterstand niet meer op tijd kan worden ingehaald, tenzij er duidelijke afspraken gemaakt worden.