Kabinet Rutte IV trekt meer geld uit voor spoor en aanleg Lelylijn

De plenaire zaal van de Tweede Kamer (Foto: Tweede Kamer)
De plenaire zaal van de Tweede Kamer (Foto: Tweede Kamer)

Na 271 dagen sinds de Tweede Kamerverkiezingen zit de kabinetsformatie van kabinet Rutte IV erop, de langste ooit. Het is in de parlementaire geschiedenis niet eerder gebeurd dat er zolang onderhandeld werd over een coalitieakkoord, maar uiteindelijk hebben de VVD, D66, CDA en ChristenUnie de knopen doorgehakt zodat er een regeerakkoord klaar ligt.

Voor de mobiliteit in het land staan er ook diverse punten op de agenda. Duurzaamheid, de uitbreiding van de bevolking en woningbouw voor de komende jaren en dus meer gebruik van mobiliteit is niet meer ondenkbaar voor nu en in de verre toekomst.

Dit blijkt uit de plannen die woensdag gepresenteerd zijn onder de naam 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' die vijftig bladzijden telt. Het akkoord is hier in de volledige versie te zien.

Lelylijn

Het kabinet gaat 3 miljard opzij zetten om op termijn de Lelylijn aan te leggen. Om dit mogelijk te maken is er geld nodig van de regio en geld uit Brussel. De aanleg van de spoorlijn moet ervoor gaan zorgen dat de economie met Noord-Nederland wordt versterkt, en dat deze regio beter bereikbaar blijft. In 2038 zou de eerste trein over de Lelylijn moeten gaan rijden.

Betere internationale treinverbindingen

In het kader van duurzaamheid wordt er ingezet op betere internationale (nacht-)treinverbindingen die aansluiten op HSL-knooppunten over de grens. Er worden Europese fondsen bij de investeringen getrokken om betere grensoverschrijdende verbindingen te creëren. Op die manier wordt het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar spoor en water beter gestimuleerd.

Overstappen via 'hubs'

Er worden 'hubs' ontwikkeld waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook zetten het kabinet in op het sociaal veiliger maken en het toegankelijker maken voor mensen met een beperking van het openbaar vervoer. Ook wordt er geinvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding.

Nieuwe verstedelijkingsgebieden beter bereikbaar

Ook de nieuwe woningen in de veertien verstedelijkingsgebieden en daarbuiten worden goed ontsloten en bereikbaar per OV, fiets en auto. Daarvoor wordt voor de komende 10 jaar in totaal 7,5 miljard euro toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

Achterstanden aan infrastructuur

Ook wordt er structureel 1,25 miljard euro gereserveerd voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud de infrastructuur zoals de wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid.

Van regeerakkoord tot kabinet

Nu het regeerakkoord eindelijk gepresenteerd is kan het demissionaire kabinet zich herpakken tot een kabinet. De komende dagen zal de nog demissionaire minister-president Rutte als formateur een debat met de Tweede Kamer voeren. De weken daarna staan in het teken van kandidaat-bewindslieden zoeken die hun plek zullen innemen in het kabinet. Zodra die uiteindelijk gevonden zijn, en dan is het ergens in januari, dan kan Rutte de toekomstig bewindlieden ontvangen waarna ze niet veel later officieel door de koning beëdigd worden. Het fotomoment op het bordes van het paleis zal hier ook bij horen.

Zodra het kabinet samengesteld en beëdigd is kan minister-president Rutte de regeringsverklaring schrijven waarna die al vrij snel in een debat als hoofdlijnen gepresenteerd worden. Dit staat verder los van de formatie.